Föreningsinformation

Föreningsinformation

MENY

 1. Årsmöteshandlingar 2024
 2. Årsmöteshandlingar 2023
 3. Årsmöteshandlingar 2022
 4. Årsmöteshandlingar 2021
 5. Årsmöteshandlingar 2020
 6. Medlemsavgiften
 7. Medlemsbrev
 8. Stöd till Workshop, aktivitet
 9. Årsmötesprotokoll 2017-2019
 10. Om Hemsidan
 11. Lämna synpunkter

Årsmöte – 20 mars 2024 – Verksamhetsår 2023


Årsmöte – 25 mars 2023 – Verksamhetsår 2022


Årsmöte – 2 april 2022 – verksamhetsår 2021


Årsmöteshandlingar 2021 – verksamhetsår 2020

Årsmöteshandlingar 2020 – verksamhetsår 2019


Medlemsavgiften

Medlemsavgiften för 2024, är:
För ordinarie medlem 300 kr.
För studerande inom Expressive Arts 200 kr.
För pensionär 100 kr.
Vi ber dig att betala den till plusgiro 289697-5 eller via Swish 123 134 6873, ange namn.
Kom ihåg att anmäla förändringar av adress, mail eller telefon till SRUK. info@sruk.se


Medlemsbrev


Stöd till Workshop, aktivitet

2021-11-30

För att främja kontakterna och utbytet mellan medlemmar i SRUK genom workshops eller andra träffar kan bidrag sökas för att stimulera medlemmarna till att skapa aktiviteter, sammankomster eller annat som verkar för SRUKs vision och målsättning, avsätter styrelsen 10.000 kr som medlemmar kan ansöka om att få del av.
Målgruppen är i första hand medlemmarna, men även andra personer kan bjudas in till sammankomsterna.

Ansökan

Budget
Gör en sammanfattande budget för projektet. Ange de olika slag av kostnader så som material, livsmedel och hyra samt vilka intäkter som projektet beräknas ha.
Deltagare
Vilka deltar och hur många räknar ni med, Betalar deltagarna något? Eventuellt samarbete med. Vilka är parterna.
Beskriv kortfattat upplägg mål och syfte.
Hur kommer SRUK att synas i projektet?
Beslut
Styrelsen förbehåller sig rätten att fördela för ändamålet avsätta medel.

Ansökan skickas till info@sruk.se


Årsmötesprotokoll 2017-2019


Hemsidan

Vi hoppas att hemsidan är en källa till information om EXA i Sverige och i Världen samt om SRUK. Styrelsen har funnit det viktigt att vi kan informera varandra och omvärlden om vad som händer inom fältet EXA. Hemsidan har nu börjat få en ansenlig mängd besökare varje dag. Vi ligger relativt tidigt i sökfunktionerna vilket gör att vi syns på nätet. Det senaste året (feb 2021-feb 2022) har vi haft 10.549 besök av 4.490 olika besökare. Inte så illa!

Våra målgrupper med hemsidan är primärt de som söker information om EXA eller söker terapi eller annan verksamhet. Men den skall också fungera som en informationskälla kring EXA och allt det arbete som ni gör runt om i landet. Slutligen vill vi att hemsidan också skall vara en länk mellan oss medlemmar.

Kontaktuppgifter
till samtliga medlemmar finns på sidan. Kontrollera om dina uppgifter stämmer eller behöver kompletteras.

Presentationer
Du kan som medlem och utbildad Uttryckande konstterapeut använda en sida för din egen presentation av din verksamhet. Lägga in kontaktuppgifter och adresser till dig och din egen hemsida. Vi vill att det syns den samlade kraften av vårt arbete och vi vill bidra till att människor ser den verksamhet som du ha


Kommentar till Styrelsen

Här nedan i formuläret kan du lämna dina synpunkter.