Lena Hallberg

Lena Hallberg

Behöver du någon att prata med?

Välkommen att delta i samtalsterapi där vi använder den uttryckande konsten som metod där bild, musik, dans, poesi, drama och rörelse ingår.

Jag är uttryckande konstterapeut, motsvarande steg 1 i psykoterapi och har tagit emot enskilda och grupper under flera år. Som lärare i psykologi, som speciallärare och som specialpedagog har jag mött många i behov av stöd och hjälp för att utvecklas vidare.

Välkommen att delta i min verksamhet i Vasastan, på Torsgatan 63.

Lena Hallberg
Torsgatan 63
073-8286476
lenahallberg1@gmail.com