Litteratur

Litteratur

Knill, Paolo J. , Levine, Ellen G. och Levine, Stephen K. (2005). Principles and Practice of Expressive Arts Therapy. London: Jessica Kingsley Publishers.

Knill, Paolo J. , Levine, Ellen G. och Levine, Stephen K. (2005). Principles and Practice of Expressive Arts Therapy. London: Jessica Kingsley Publishers.

Knill Paolo J. m.fl. (1995). Minstrels of Soul, Intermodal Expressive Therapy. Toronto: Palmerston Press.

Knill Paolo J. m.fl. (1995). Minstrels of Soul, Intermodal Expressive Therapy. Toronto: Palmerston Press.

Kvale Stein, Brinkman Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. (2:a uppl) Lund: Studentlitteratur.

Levine Ellen G. (1995). Tending the fire. Toronto: EGS Press.

Levine Stephen K. , Levine Ellen G. (1998). Poiesis, The language of Psychology and speech of the soul. London: Jessica Kingsley Publishers.

Levine Stephen K. , Levine Ellen G. (1999). Foundation of Expressive Arts Therapy. London: Jessica Kingsley Publishers.

Levine, Stephen K. (2001). Poiesis. London: Jessica Kingsley Publishers.

Levine Stephen K. (2002). Crossing Boundaries, Explorations in Therapy & the Arts. Toronto: EGS Press.

Levine Stephen K. , Levine Ellen G. (2016). Art in Action. London: Jessica Kingsley Publishers.

Laeuchli Samuel, Bibliodrama. Läsa Bibeln med hela kroppen (Mitt i Församlingen 2003:6) av Engvall, Urban (red.). Avsnitt av Laeuchli Samuelur Utdrivningen ur lustgården och gestaltningens hermeneutik, sid 33–65, Svenska Kyrkan. Stockholm: Nämnden för kyrkolivets utveckling.

Levine Ellen G. (1995). Tending the fire. Toronto: EGS Press.

Levine Stephen K. , Levine Ellen G. (1998). Poiesis, The language of Psychology and speech of the soul. London: Jessica Kingsley Publishers.

Levine Stephen K. , Levine Ellen G. (1999). Foundation of Expressive Arts Therapy. London: Jessica Kingsley Publishers.

Levine, Stephen K. (2001). Poiesis. London: Jessica Kingsley Publishers.

Levine Stephen K. (2002). Crossing Boundaries, Explorations in Therapy & the Arts. Toronto: EGS Press.

Levine Stephen K. , Levine Ellen G. (2016). Art in Action. London: Jessica Kingsley Publishers.

McNiff Shaun. (1992). Art as Medicine, Creating a Therapy of the Imagination. Boston: Shambhala.

McNiff Shaun. (1998). Art-Based Research. London: Jessica Kingsley Publishers.

McNiff Shaun. (1992). Art as Medicine, Creating a Therapy of the Imagination. Boston: Shambhala.

McNiff Shaun. (1998). Art-Based Research. London: Jessica Kingsley Publishers.

Akademiska arbeten och forskningsartiklar

Apelmo P, Ekermo M (1990). Etik för samhällsarbete. Göteborg: Göteborgs Universitet, Inst. För socialt arbete, doktorandkurs.

Apelmo P, Ekermo M (1991). Att skapa mötesplatser. Linköpings Universitet, Fortbildningsnämnden

Apelmo P (2008). Den ickeverbala kommunikationens betydelse. Kommunikation av kroppsligt förankrad erfarenhet. Umeå Universitet, Uppsats 15 Hsp

Apelmo P, Tedenljung D (ej publ.). Lek som pedagogisk filosofi och praxis – en pedagogik och etik för sociala sammanhang. Mälardalens Högskola (2016), Eskilstuna

Apelmo, P. Tedenljung, D. Lundkvist, H. (2018). ”Subjektifierande högskolepedagogik”. I E. Ärlemalm-Hagsér & M. Öhman (red.) Högskolepedagogisk utveckling i teori och praktik. Mälardalen Studies in Educational Sciences No 39

Akademiska uppsatser och rapporter

Apelmo P (red.) (1996). Uttryckande Konstterapi – en presentation, med exempel på tillämpningar. CVF, Mälardalens Högskola, Seminarierapport, Skriftserie C

Apelmo P (2003/2008 andra reviderad upplaga/2009). EXA; Expressive Arts – Uttryckande Konst. Tillämpning i skola och socialtjänst – teoretiska perspektiv och exempel. Eskilstuna: Utvecklingsarbetet Fristadsbarn, Fas 2 rapport nr 4, Eskilstuna Kommun. Lunds Universitet, Pedagogiska Rapporter, (2009)

Apelmo P (red) (2004). Utvecklingsarbetet Fristadsbarn. Teoretiska reflektioner. Bidrag från vetenskaplig referensgrupp och sakkunniga. Eskilstuna: Utvecklingsarbetet Fristadsbarn, Fas 2 rapport nr 3, Eskilstuna Kommun,                 

Apelmo P, Larsson L, Gudmundsson C (2004). Utvecklingsarbetet Fristadsbarn. Avslutande rapport 2004. Eskilstuna: Utvecklingsarbetet Fristadsbarn, Fas 2 rapport nr 6, Eskilstuna kommun,

Apelmo P (2008). Den ickeverbala kommunikationens betydelse. Kommunikation av kroppsligt förankrad erfarenhet. Umeå Universitet, Uppsats 15 Hsp

Diplomuppsatser/övriga uppsatser

Apelmo P (1994). Hur skapas en grupp? Eskilstuna: Uppsats inom ramen för utbildningen i Uttryckande Konstterapi.    

Apelmo P (1997). Uttryckande Konstterapi – förhållningssätt. Eskilstuna: Diplomuppsats, Sv Inst. För Uttryckande Konstterapi                     

Forsgård B (2016). Kommunikation med mig själv och andra –genom den egna skapade bilden. Stockholm: Diplomuppsats, Sv Inst. För Uttryckande Konstterapi

Gerling K (2010). På väg till Aurora – en berättelse om en terapiprocess. Stockholm: Diplomuppsats, Sv Inst. För Uttryckande Konstterapi

Jacobsen JC (2009). Manlighet, kreativitet och uttryckande konstterapi. Stockholm: Diplomuppsats, Sv Inst. För Uttryckande Konstterapi

Rizz A (2009). Om jag var en patient – hur UKT kan utgöra ett stöd för vårdpersonal i kris. Stockholm: Diplomuppsats, Sv Inst. För Uttryckande Konstterapi

Rudstam G (xxxx) Modifierad GIM i stabiliseringsgrupp med flyktingkvinnor. Stockholm : Stockholm: Magisteruppsats i GIM, Sv Inst. För Uttryckande Konstterapi

Stenlund M (2009). Skaparkvall-En mötesplats i skapande och kreativitet inom och mellan människor. Eskilstuna: Diplomuppsats, Sv Inst. För Uttryckande

Talme H (2009). Performance-Ett moment i utbildningen till UKT. Stockholm: Diplomuppsats, Sv Inst. För Uttryckande Konstterapi

Wahlström Norlin M (2007). Omfamna livet-UKT i palliativ vård. Stockholm: Diplomuppsats, Sv Inst. För Uttryckande Konstterapi

Övriga rapporter

Apelmo P (2012a). Utvecklingsarbetet SKAPA. Slutrapport. Eskilstuna Församling, Eskilstuna.

Apelmo P, red (2012b). SKAPA berättelser. Fördjupning – uppslagsverk. Bilaga till utvecklingsarbetet SKAPA slutrapport. Expressive Arts i möte med Svenska Kyrkans tradition. Eskilstuna Församling. Eskilstuna