Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter för dig som är medlem i Svenska Riksförbundet för Uttryckande Konst, SRUK.
Detta dokument innehåller information om hur dina personuppgifter behandlas av SRUK inom ramen för ditt medlemskap samt dina rättigheter.

Personuppgiftsansvarig:
Kontaktpersoner SRUK
Org-nr. 802467-4817

Kontaktpersoner:
Ordförande: Linda Jonsson Tel: 070 647 40 41
E-post: linda.orebro@gmail.com
IT-ansvarig samt kassör: Börje Forsgård, Tel 0768-333 833

Ladda ner och läs hela Integritetspolicyn på PDF.