Länkar

Expressive Arts Stockholm

Det Svenska Utbildningsinstitutet i Stockholm som genomför Utbildningar och kurser i konstnärligt inriktad psykoterapi. www.expressivearts.se


NIKUT

Norsk Institutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon

Norsk Institutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon

Norsk Institutt for Kunstuttrykk og kommunikasjon er en stiftelse opprettet i 1993. Instituttets formål er å fremme kunst- og uttrykksmetoder i Norge, stimulere og utvikle samarbeidet med undervisningsinstitusjoner i Norden, Europa og USA, bidra til å høyne uttrykksmetodenes faglige og etiske kvaliteter og bidra til internasjonale forsknings- og prosjektarbeider.

nikut.info


Norsk forening for kunst- og uttrykksterapi   NFKUT 

www.nfkut.no

Norsk forening for kunst- og uttrykksterapi (NFKUT) er meldems-organisasjonen for kunst- og uttrykksterapeutene i Norge.


INTRA – Expressive Arts Education, Implementation and Research

INTRA är en forskarmiljö som utforskar betydelsen av estetisk aktivitet i pedagogiska sammanhang. I dessa situationer uppstår nya utgångspunkter för hur erfarenhet, kunskap och nya insikter blir till.
”INTRA” sätter fokus på människors tillblivelse i relation med varandra och människors tillblivelse i relation med materia. Vi har rört oss från ”interrelation” till det vidare ”intrarelation”. Materialitet ses som alltifrån människans kropp, språk och redskap till fysiska miljöer och natur.

forskargruppenintra.se


International Expressive Arts Therapy Association

IEATA supports artists, educators, consultants and therapists using multimodal expressive arts processes for personal and community transformation. www.ieata.org


European Graduate School EGS. Arts, Health & Society Division

The Arts, Health, and Society Division offers certificate programs (CAGS), Masters and Doctoral degrees in Expressive Arts in the areas of Therapy, Coaching & Consulting, and Conflict Transformation & Peacebuilding. www.expressivearts.egs.edu


International Network for Expressive Arts Training

The International Network for Expressive Arts training was founded in 2019 as a way to unite, advance and promote the emergence of Intermodal Expressive Arts amongst the professional training programs and practitioners that are part of the network.


RACS, Sveriges Yrkesorganisation för Counsellors

Vårt mål är att skapa en pålitlig och transparant samtalsterapisektor i Sverige. I dagsläget finns det många som kallar sig terapeut, coach, guide, eller liknande och som på olika sätt riktar sig till psykiskt sårbara människor. Det är mycket svårt för klienter att hitta rätt eftersom det inte finns någon garanti för kvaliteten på terapeutens utbildning, egen terapi, handledning, försäkring eller etiska normer. RACS lyfter fram och stöttar de samtalsterapeuter som kan dokumentera att de är seriösa i sin yrkesutövning. Information och ackrediteringsansökan: www.racs.se


www.nikut.org

Fler användbara länkar

Övriga länkar kring forskning