Om SRUK

SRUK är en intresseförening som organiserar terapeuter, coacher, pedagoger och konsulter inom Uttryckandekonst.

Medlemmarna har gått utbildningen i Uttryckandekonst vid institutet för uttryckande konst i Stockholm eller annat institut och har intresse för eller arbetar genom konstnärliga uttrycksformer.

Föreningen verkar för att sprida kunskap och stärka utövandet av uttryckande konst i samhället. Vi fungerar  också som ett forum för yrkesverksamma inom området.

Om du vill bli medlem skickar du in en anmälan till info@sruk.se

Medlemsavgiften är för närvarande: för ordinarie medlem 300 kr, för studerande inom Expressive Arts 200 kr, för pensionär 100 kr. Medlemsavgiften betalas till Plusgiro 289697-5.
Skriv att det gäller medlemsavgift och kom ihåg att skriva namn, adress, telefon samt e-post när du betalar. Du kan också skicka dessa uppgifter till info@sruk.se.

Foto: Börje Forsgård

Kontaktuppgifter

SRUK  
Co Forsgård
Sjövägen 44a, 141 42 Huddinge
OrgNr 802467-4817  –  Plusgiro 289697-5
Tel: 0768-333833  –  Mail: info@sruk.se