Presentationer

Eva Dahlberg

SKAPA DITT LIV– skapande dans, medveten närvaro, fritt skapande i bild och ord
Jag, Eva Dahlberg, startade min verksamhet SKAPA DITT LIV i uttryckande konst 2014 och har nu regelbundet kurser i skapande dans, måleri, kreativt skrivande och medveten närvaro.

Rummet för uttryckande konst

Självutveckling genom kreativt skapande
Vi arbetar genom kroppens sinnen med bild, musik, drama, text, rörelse och muntligt berättande. Arbetet vilar på psykodynamisk, existentiell och relationell grund.

Alva Uddenberg

Utforska och lär känna dig själv genom konstnärliga uttryck. Med konsten, måleri såväl som musiklyssning och poesi får du möjlighet att utforska dig själv och ditt liv.

Linda Jonsson

Samtal, Uttryckande konst och Dans
Genom att använda konstnärliga uttryck och skapande når vi bortom det vi redan vet med vårt förnuft och ner till känslor och undanträngda minnen.

Eva Solhäll

Återhämtning trädgårdsterapi och uttryckande konst. Jag är övertygad om att vi människor är skapande, meningsbyggande varelser som hör samman med naturen.

Per Apelmo

Handledning, Psykoterapi och Fortbildning. I min handledning använder jag EXA som ett redskap. Jag kan vara bollplank för dej som söker personlig utveckling eller en vidareutveckling i ditt ledarskap.

Klara Yvonne Klingspor

Konst Skapande – Psykoterapi och Handledning – Ateljé och Natur
Jag erbjuder psykoterapi, stödsamtal, parterapi och handledning med inslag av konstnärliga språk, som att skriva, måla, rörelse och musik.

Börje Forsgård

Måleri, teckning och foto
Välkommen till min värld av skapande. Hoppas att du kan finna nöje och glädje i min hemsida där jag inte bara visar upp delar av min ”konst” utan också länkar till andra kreatörer och skriver en del om ”fältet” – att med glädje skapa sitt liv.

Jorun Nilsen

Erfarenhet från handledning samt förebyggande och hantering av psykisk ohälsa