EXA i samhället

Innehåll


E1

Uttryckande konst och demensvård

av Nina Bäckman, dipl Uttryckande Konstterapeut

– Finns det inte nåt att göra? Jag har så tråkigt.
– Vill du vara med och måla?
– Ja vad som helst än att bara sitta!

Så lät det en regnig aprilkväll. Vi blev tre stycken som plockade fram penslar, färg, papper och kritor. Vår konversation fortsatte gemytligt och skämtsamt:

– Men då vill jag måla av dig! Sade en boende.
– Ja fast jag är en sådan dålig modell för jag kommer snart att behöva springa här längst korridoren och jobba.
– Det gör inget, bara du kommer och hälsar på då och då! Sagt och gjort vi hade en överenskommelse. Efter ca en timme ville modellmålaren visa upp sitt alster.
– Men jag är ju naken!
– Ja du var ju modell, fast där nere vet jag ju förstås inte hur du ser ut, så jag målade inget där, sade konstnären och blinkade busigt till mig.
– Ja då får du allt använda din fantasi.
– Javisst! Då blir det en rejäl buske!

Jag heter Nina och arbetar med uttryckande konst på ett kommunalt boende för personer med demenshandikapp. Min allra första uttryckande konstträff med dessa personer började för ungefär 3 år sedan. Jag minns min känsla av nervositet och pirrigt då jag satt som ny i det fina allrummet med trummorna och instrumenten som jag ställt upp så tjusig. Dörren öppnades och mina nya arbetskollegor kom in med 8 st deltagare. En del gick stappligt med rollator och några satt i rullstol. De verkade så sjuka, trötta och förvirrade att man fick hjälpa dem in i rummet. En kutryggig kvinna släpade sina fötter med en filt tätt invirad kring henne, hon mumlade monotont på ett eget språk och hon verkade inte vilja prata med någon. En annan dam, späd som en fågelunge satt stelt hopkrupen i sin rullstol. Hon gnydde eller ylade av oro. Jag tänkte: ” Jösses! Vad gör jag nu?, Vart börjar jag?” när jag tittade runt på den lilla märkliga skaran som nu satt i cirkel med mig.

En av de boendena började genast att fingra på en tamburin som låg på bordet med instrument. Han gav underliga läten medan han kämpade med att nå den ifrån sin rullstol. Jag började hjälpa honom att nå den och sedan delade jag ut fler instrument till de andra medan jag muntert och nervöst babblade på dess ursprung ifrån Afrika, Australien och Kina. Alla börjar att skramla, bonka, skaka och testa sina instrument som de har fått. Det blir ett oväsen. Plötsligt sägen en kvinna som sitter bredvid mig: ” Sådana här spelsaker har vi inte i Finland!”. Jag stannar upp och gör reflexmässigt ett dirigenttecken till alla att de ska vara tysta för vi ska kunna höra vad hon säger. Det blir genast tyst i rummet och alla tittar på henne som fortsätter att säga. ”Det är bra med såna här saker, man kan leka, det är bra att leka även om man är vuxen!”. Hon hade slagit huvudet på spiken direkt och jag kände inte längre någon oro. Nu var det bara att köra!

 Efter mina tre års arbete har jag upptäckt och erfarit hur konsten, leken och skapandet kan skapa broar mellan människor som känner sig splittrade, som är mitt uppe i en livskris, som tvingas möta och vara instängda rent konkret som t.ex. kodade låsta dörrar men också i sig själva när sjukdomen och alla dess svårigheter och hinder tar över. I den levande improviserande musiken får alla lika villkor. Den tillåter alla känslor och åsikter, man är där för att leka. Människor som inte känner varandra känner igen sig i varandra och kan för stunden bli respektfulla och underbart lekfulla kamrater. Allvar växlas med skratt och humor när annorlunda perspektiv på tillvaron blir synligt genom skapandet tillsammans. Teman som t.ex. ensamhet, sorg och instängdhet kan uttryckas och undersökas på alla möjliga sätt. Den blyge säger försiktigt ”Blä!” i en övning då vi alla får uttrycka hur det känns att vara i en tråkig situation, medan en man bjuder på en högljud låtsasljudsspya så att vi alla skrattar högt. Men efteråt är man allvarlig och omtänksam om det som sagts och gjorts. En kvinna som var ofta arg tog chansen en gång att leva ut sin ilska med hjälp av en stor trumma. Efteråt så smekte hon trumman ömt och sade ”tack!”. Sedan kunde hon lämna ifrån sig instrumentet, för att gå ut och äta middag, precis som ”vem som helst”.

I våra träffar får jag uppleva hur människorna blir och är någonting annat och mer än bara sjuk och fastlåst. Musik, sång och rytmik går rakt igenom kropp och själ. Den startar igång samtal och ord, sociala sammanhang och det som inte kan sägas i ord, uttrycks ändå på annat vis som alla förstår! Det väcker gemenskap och kärlek. Det blir som små ljusa guldglimtar med möjligheter att bli sedd och att kunna se på varandra friskt och sunt. Det som är okomplicerat tycks bli mycket enkelt.

Det som gör skillnad med våra träffar är att den person som brukar vara rastlös och som har svårt att sitta stilla, kan sitta lugnt och avslappnat i över en timmes tid för att sjunga och måla. Den aggressive får känna sig delaktig och vill vara med att gunga i takt till musiken, den sura personen blir tillslut glad och alla dom som säger att ”jag kan inte spela eller jag kan inte sjunga och måla” visar att det är just det som de kan och känslan av stolthet, nyfikenhet och säkerhet smittar hela gruppen.

Många minnen väcks och man kommer ihåg utan att ens reflektera över det. Kroppen minns takten, dansstegen och t.o.m. långa sångtexter eller livsberättelser. Ibland kommer det tårar av både sorg och glädje. Jag har som Uttryckande konstterapeut och undersköterska lärt mig att gång på gång lita på människorna i

det skapande rummet och att det som händer eller inte sker är det som behövs för att det ska vara verksamt för oss som skapar. De äldre med många års erfarenheter av livet och de så mycket visare gruppmedlemmarna hjälper mig att vara och förbli trygg i min arbetsroll. Och jag hjälper dem med att få tillgång till konsten.

Förhållningssättet fungerar även ute i de dagliga omsorgsmötena. När inga muntliga instruktioner kan tas emot. går det oftast att ”sjunga och dansa på en tröja eller andra kläder”. Den motvillige personen får ha kvar respekten och integriteten då vi möts på lika villkor eller då denne t.o.m. kan känna sig bättre på att sjunga än mig. Det handlar dock inte om att skoja eller skratta i allt vi gör. Meningen kan vara att det ska kännas meningsfullt med det man gör och är i, vare sig det handlar om att vara sjukvårdspersonal eller den som får hjälpen.

Jag vill därför med stolthet berätta för världen om min arbetsplats och om det goda som kan ske på hemmet där det är tillåtet att få skapa tillsammans.

Upp


E2

Konsten i samhällets tjänst

av Gert Ohlsson (FP), Landstingsråd i Värmland, Diplomerad Uttryckande Konstterapeut

Många talar sig idag varma för nödvändigheten av en god ekonomisk tillväxt. Den tillväxten styrs i första hand inte av maskiner, utan påverkas av oss människor. Därför blir det ingen ekonomisk tillväxt, utan att vi först fått till en humanistisk tillväxt. För att en människa ska utvecklas, behöver hon finna sina styrkor, tillgångar och talanger samt ha modet att använda dem. Då kan hon våga gå på nya stigar och se med andra perspektiv på tillvaron. Nyckeln till denna process heter KREATIVITET.

För att frigöra sina tillgångar och våga använda dem, krävs det att man frigörs från sina eventuella låsningar, rädslor, hinder och destruktiva krafter. Vi behöver locka fram de dolda resurserna och stärka självbilden. Varje individ är unik och har något viktigt att tillföra i både små och stora sammanhang.

Uttryckande Konstterapi är en unikt bra metod och ett tillåtande förhållningssätt, för att befria människan från sina låsningar och låta kreativiteten flöda.  De som upplever att de är fångna i sin kropp, har ofta svårt att skapa något utanför den. Det är kanske inte resultatet av en kreativ process som är hälsofrämjande, utan själva skapandet. Få andra metoder når så goda effekter av att bygga ett starkt lag, som när man har skapat något tillsammans.

Själva processen kräver ett konstruktivt samspel mellan människorna. Det är VILJAN att skapa något tillsammans som stimulerar oss och lockar fram våra bästa sidor.  Att främja detta och utveckla det, är ledarskapets största utmaningar i alla företag och organisationer.

Med dessa kreativa processer ges goda förutsättningar för en humanistisk tillväxt, vilket är en förutsättning för hela vårt samhälles utveckling.

Vi är olika, därför behövs alla. Ledarskapets inriktning bestämmer förutsättningarna. Uttryckande Konstterapi erbjuder både redskap och förhållningssätt i möjligheternas landskap.

Upp


E3

UK Terapi & Handledning

Öppenpsykiatrisk mottagning region Halland

Av Ingrid Andersson, Leg Arbetsterapeut, Dipl. Uttryckande konstterapeut

”- Jag kan inte måla!” är ett vanligt påstående som jag ofta får höra i mitt arbete som uttryckande konstterapeut inom öppenpsykiatrisk mottagning. Mottagningen tillhör Region Halland och är en specialistpsykiatrisk mottagning som erbjuder olika behandlingsinriktningar och uttryckandekonstterapi är en av dessa.

Jag möter människor som söker hjälp för sin själsliga ohälsa i samband med psykiatrisk problematik. Ohälsan tar kroppen i besittning och såväl själslig som fysisk smärta och tomhet förekommer i stor utsträckning och upplevs ofta som oövervinnerlig.  I uttryckande konstterapi kan denna smärta, vilsenhet och tomhet ges ett uttryck och tar då ofta de mest fantasifulla och färgstarka former och symboler. När symtom och problem fått chans att gestaltats och komma till uttryck kan en bearbetning och en ökad förståelse för sin egen historia äga rum.

Som uttryckande konstterapeut på öppenpsykiatrisk mottagning arbetar jag med människor från 18 år och uppåt. Behandlingen utformas utifrån behov och kan vara som en korttidsterapi ca 10 – 12 tillfällen eller en längre behandlingsperioder upp till 1 ½-2 år.  Jag möter de inom psykiatrin vanligast förekommande diagnoserna så som depression, bipolära tillstånd, ätstörningsproblematik, ångestproblematik, neuropsykiatriska tillstånd, svårare utmattningstillstånd, obearbetad sorg och trauman.

Inom det terapeutiska arbetet är ledorden respekt, lyhördhet och trygghet rättesnören för mig; kryddat med kreativitet och hoppfullhet!

Något som alla som söker uttryckande konstterapi har gemensamt är att de via psykoterapeutisk behandling och metoden uttryckande konstterapi vill få möjlighet att undersöka orsaken till sin ohälsa och få möjlighet att möta sig själva via olika kreativa uttryckssätt. Jag är angelägen att erbjuda en mångfald av uttrycksmöjligheter via konsten, kreativiteten och samtalet. Människans rika inre värld är komplext och behöver en lika komplex palett av olika möjliga kreativa material för att bli synligt och stärkt. Jag är intresserad av det osynliga som hos alla människor vill få utvecklas och bli synliggjort.

Uttryckande konstterapi kräver inga konstnärliga kunskaper utan jag som terapeut har som ansvar att tryggt och lekfullt guida in i det kreativa fältet som även i facktermer kallas övergångs-/lekområde. Jag är angelägen att erbjuda en mångfald av uttrycksmöjligheter via konsten, kreativiteten och samtalet.

Människans rika inre värld är komplext och behöver en lika komplex palett av olika möjliga kreativa material för att bli synligt och stärkt.  Det kreativa materialet; färger, kritor, lera, musik, rörelse, ord stödjer, containrar och leder terapiprocessen vidare där människans inre och outtömliga världarna blir tydliggjorda och en bearbetning av inre material möjliggörs.

Terapeutiskt samtal och reflektion sker vid varje terapisession. I mötet med det skapade konstuttrycket finns många svar och förklaringar till livets svårigheter, sorger och smärtor men även människans styrkor och glädjeämnen. I samband med påbörjat terapeutiskt arbete klargör jag de terapeutiska ramarna och förhållningssättet i terapin. Förväntningar och farhågor inför terapin berörs och en Individuell plan upprättas för att åskådliggöra syftet och målet med den terapeutiska behandlingen.

I avslutningsfasen då sammanfattning och summering av terapiprocessen och kreativt material sker blir det tydlig vilka teman och livstrådar som berörts under terapin.  Det terapeutiska arbetet har skett i process och frågor och svar har konkritiserats och kontinuerligt bearbetats.

Jag kontaktar alla som avslutat sin behandling efter ca 6 månader för att följa upp måendet, ibland erbjuds ett uppföljningstillfälle då möjlighet ges att ankra ny kraft och återkoppla till sina resurser och livserfarenheter.

Upp


E4

UK Pedagog & Handledare

av Per Apelmo, Leg Psykoterapeut, Dipl. Uttryckande konstterapeut

Uttryckande Konst (UK) kan tillämpas på olika sätt; – Dels som en psykodynamiskt förankrad psykoterapimetod – Uttryckande Konstterapi.  – Dels med pedagogiska förtecken – Dels som konsult i näringslivet.

Uttryckande Konst utgår ifrån att det i var människa finns en skapande kraft och att människan genom kreativa konstnärliga upplevelser och eget skapande kan bearbeta sin historia och sina tidigare erfarenheter och påverka sin utveckling. Detta ligger nära förståelsen av lekens roll och betydelse.

Arbetsformen är både verbal och ickeverbal och använder olika konstnärliga språk;

-musik, -bild, -dans/rörelse, -drama/teater, lyrik/saga/prosa. Samtal och samhandling mellan deltagare och delandet av livserfarenheter utgör en viktig del.

Kreativa konstnärliga uttryck följer människan genom livet i dess olika faser. De finns i livets början; i leken vid skötbordet, i gungande vaggsång; i språkutvecklingen genom rytmer, ramsor och sagor; i lekens alla olika turer; i tonårstidens musikintresse; att efter arbetsdagens slut få slå sig ner med en bra bok, för att nämna bara några exempel.

Kreativa uttryck ger form åt upplevelser och erfarenheter.  Kreativa uttryck berör de existentiella frågorna kring liv, mening och död. De finns med i musik, dans, drama och lyrik vid viktiga händelser i livet; vid bröllop och begravning, vid födelsedagar och sammankomster bland vänner och blir bärare av mening och innehåll. Kreativa uttryck berör människans inre såväl som människans relationer till omvärlden och ger en grund för förståelse och personlig utveckling.

Konsten, de kreativa uttrycken, talar till oss genom våra sinnen. Uttryckande Konst utgår därför från kroppen! Vi, människor, relaterar till varandra genom våra sinnen; synen, lukten, hörseln, huden, smaken, känseln. Sinnena hjälper oss att relatera till och orientera oss i omvärlden. Ofta är flera sinnen samtidigt engagerade i konstupplevelser och eget skapande! Precis som sinnena hör ihop finns det också ett inneboende släktskap mellan olika konstnärliga språk.

Uttryckande Konst verkar för en skapande process där olika kreativa uttrycksformer och olika sinnen engageras till en helhetsupplevelse. Det påminner om det späda barnets sätt att relatera till omgivningen innan språket inträder som en selekterande och benämnande faktor. Arbetsformerna ligger i linje med allkonstverk som opera, film och musikteater.

I den skapande akten finns ett bearbetande och en potentiellt läkande och utvecklande kraft. Detta har människan förstått att använda sig av under hela släktets historia; som svar på det grundläggande behovet att få berätta, dela och förmedla livserfarenheter.

Upp


E5

UK Konsult

Bättre produktivitet och förändringsförmåga med stöd av Uttryckande Konst iföretag och organisationer.

Av Jean Christian Jacobsen, utvecklings- och ledarskapskonsult, dipl Uttryckande Konstterapeut

I Sverige idag ökar företag, organisationer, grupper och individer sin förmåga att producera, förnya och förbättra sin och kunders situation med stöd av Uttryckande konst.

Uttryckande konst skapar en mänsklig resonansbotten för satsningar, genomförande av strategier och uppnående av viktiga mål som gör att dessa lättare förankras på individ och gruppnivå. Ett viktigt bidrag är medverkan i ett kulturskapande som krävs för att individer skall kunna uppleva och känna sig som viktiga delar av företagets, organisationens eller gruppens arbete och resultatskapande.

Uttryckande konst i förändrings och förbättringsarbete bidrar till:

  1. Ökad närvaro, engagemang och personlig delaktighet i processer och satsningar
  2. Bättre kommunikation, samspel, ökad kreativitet och bättre relationer
  3. En kultur av konstruktiva förhållningssätt, vitala och energigivande aktiviteter och symboler
  4. Personlig, gruppmässig och organisatorisk förmåga att frigöra kreativa resurser och processer på konstruktiva sätt. Integrera dessa med strategier, mål och planer
  5. Tydligare och mer förankrade målbilder samt individens ansvar i relation till dessa
  6. Tillvaratar och uppskattar olika perspektiv och kompetenser med bibehållet  fokus

För att komma ifrån ”kick-off”, ”quick fixes”, ”event” tendensen där effekterna snabbt går över, är användningen av Uttryckande konst ett sätt att skapa erfarenhet, upplevelser och uttryck som håller fokus och energi över längre tid. Vidare passar det för nätverkande i sammanhang där många möter många och behöver skapa kontakt för att lyckas.

Traditionell linjär, hierarkisk ledning och projektledning behövs men utan en mer icke-linjär och kreativ process förloras viktiga mänskliga aspekter av att skapa och producera.  Uttryckande konst är därför ett utmärkt sätt att vitalisera, skapa delaktighet och öppenhet samt klargöra och inspirera till personligt ansvarstagande för arbete och utveckling.

Uttryckande konst bidrar med avgörande mänskliga, skapande dimensioner som ofta krävs för att skapa nytt eller omforma ”gamla” invanda rutiner, förhållningssätt och relationsmönster.

Upp


E6

Sveriges bästa IT-konsulter och projektledare blir ännu bättre.

Av Jean Christian Jacobsen, utvecklings- och ledarskapskonsult

I ett konsultbolag, som i många år ansetts som ett av Sveriges bästa, tränar projektledarkonsulter på att utveckla sin förmåga att relatera och coacha.

Syftet är att dels att internt skapa en kultur som möjliggör bästa möjliga stöd för varje konsult samt att skapa en öppenhet för att tillsammans lösa dillemman och problem som uppstår ute hos kunder. Det andra syftet är att konsulterna och företagets varumärke skall förknippas med en ovanligt god förmåga att samspela, relatera och kommunicera. Eftersom många konsulter och bolag har liknande teknisk/metod kompetens satsar man på att öka värdet genom bättre mellan mänsklig kompetens.

Uttryckande konstmetodik, övningar och förhållningssätt är en del av den träning projektledarna genomför för att öka sin medvetenhet, känslighet och förmåga att vara i relation med kunder och kolleger. Efter en tids internt arbete börjar nu resultaten visa sig med kunder som förlägger större uppdrag till teamet av konsulter vilket är ett av målen för satsningen.

Upp


E7

Ledningsutveckling och förändring av chefskulturen inom äldreomsorgen.

Av Jean Christian Jacobsen, utvecklings- och ledarskapskonsult

Sedan ett antal år tillbaka skapar ledningen för Äldreförvaltningen i Karlskrona kommun en ny ledningsform, ledningsfilosofi och en ny ledarkultur med sina chefer. Förvaltningen omfattar ca 200 medarbetare och har en budget på ca 700 mkr.  I en konkurrensutsatt miljö skall den politiska visionen om att ”det bästa mötet” skapas med varje brukare, anhörig varje dag, varje gång av de kommunalt anställda medarbetarna och cheferna.

Ledningsansvariga har arbetat med sina egna förhållnings- och synsätt, lagt grunden i en formell beskrivning av hur man vill att ledningen och utvecklingen skall ske samt vilka krav och förväntningar man har på varje chef och ledare i förvaltningen.  I ett fortsatt både målinriktat och kulturskapande arbete har alla drygt 50 cheferna i förvaltningen edan engagerats, bjudits in till att definiera och uppnå mål kring det egna chefs och ledarskapet. En mängd aktiviteter har genomförts för att skapa förståelse för och träna in coachande förhållningssätt samt öka förmågan till att ge och ta emot feedback. Dessutom har aktiviteter för att skapa en gemensam, positiv konstruktiv kultur som tillåter växande och mångfald genomförts.

Syftet är att med stöd av tydligare lednings och återkopplingssystem förbättra kvalitets-, bemötande och förbättringsarbete på enheter och i arbetsgrupper, vilket kräver en ökad självtillit och förmåga att hantera feedback och relationer hos varje chef.

I detta arbete har Uttryckande konst metodik och verktyg varit viktiga ingredienser för att öppna upp, ge nya erfarenheter av relationer och samspel samt symbolisera den nya önskade kulturen som varje chef och ledare skall bära med sig. Även för att hålla och bära det motstånd och den osäkerhet som finns i ett omfattande omställningsarbete.

Upp