Linda Jonsson

Linda Jonsson

Samtal, Uttryckande konst och Dans

Jag heter Linda Jonsson och jobbar som samtalsterapeut i Örebro med metoden Uttryckande konst.
Tillsammans med klienten utforskar jag det som klienten upplever som problematiskt och vill få en lättnad i. Det talade ordet och samtalet är så klart grunden och eftersom vi jobbar utifrån uttryckande konst-metodik, kan vi också ta hjälp av konst och skapandet i utforskandet. Det kan handla om att lyssna på ett stycke musik, associera kring en bild, eller att klienten får uttrycka sig med färg, rörelse eller/ och ljud. Vi har också små psykodramafigurer i trä som kan användas till att ställa upp familjekonstellationer och relationer för att skapa dialoger och få nya insikter.

Genom att använda konstnärliga uttryck och skapande når vi bortom det vi redan vet med vårt förnuft och ner till känslor och undanträngda minnen. Klienten möter sig själv med nya perspektiv. I uttryckande konst finns ingen prestation. Skapandet och mötet med konsten sker enkelt och lekfullt, så därför behövs inga konstnärliga förkunskaper – även om du som har det naturligtvis också är välkommen.

Jag är också dansinstruktör i Wäxa – fri meditativ dans och leder sedan flera år en dansgrupp som träffas en gång i veckan. Där möter vi oss själva genom avslappning och sätter det sedan i rörelse. Det är ingen koreografi utan deltagarna lyssnar in sig själva och rör sig som det känns i stunden. Jag som instruktör guidar utifrån ett tema, ofta får de fyra elementen jord, vatten, eld och luft vara inspiration till rörelserna.

Tillsammans med en diakon i svenska kyrkan har jag arbetat fram ett koncept som heter ”Dans och samtal”. En workshop där uttryckande konstmetodik och rörelse ger utrymme för det existentiella samtalet och äkta möten mellan deltagarna. Vi har haft dessa sammankomster främst som ett hemester-alternativ men har även ”Dans och samtal” under terminerna.

Min utgångspunkt är att det i varje människa finns en livskraft som vill leva och växa. Ibland förmörkas den av jobbiga upplevelser, stress och oro som livet utsätter oss för. Att få uttrycka det, ge det syre, tillsammans med en annan människa, som möter dig i det jobbiga, är läkande och livsbefrämjande.In i mitt arbete som uttryckande konstterapeut har jag också erfarenheter av tolvstegsrörelsen, arbetet i Allhelgona kyrkan i Katarina församling i Stockholm, att måla med metoden Vedic art samt Livsstegen i föreningen Kontempels regi med prästen Olle Carlsson som ledare. Jag har också erfarenhet av psykodrama och rosenmetoden.

Jag jobbar även som lantmätare, främst med att utreda oklara gränser och ägarförhållanden. Att känna sina gränser – både de yttre och de inre- är en förutsättning för ett lugnt och gott liv!

Jag tar emot enskilda klienter, par och grupper för samtalsterapi eller vägledande samtal (coachning) i på öster i Örebro i Gestaltstudions lokaler.

För mer information se
Hemsida: www.lindart.se
Mail: lindart.skapa@gmail.com
Tel: 070-647 40 41