• Spegeln

    Inom mig bär jag mina tidigare ansikten, som ett träd har sina årsringar. Det är summan av dem som är ”jag”. Spegeln ser bara mitt senaste ansikte. Jag känner av alla mina tidigare. Tomas Tranströmer

  • Trädet

    Att lära sig leva som ett träd! Stå där med armarna rakt ut i luften och med fötterna djupt i myllan och veta att inte ens den starkaste storm förmår annat än slita några gröna blad med sig ur livets jublande krona! Peter Curman

 

Välkommen till Svenska Riksförbundet för Uttryckandekonst!

Svenska Riksförbundet, SRUK, är ett yrkesförbund som organiserar terapeuter, coacher, pedagoger och konsulter inom uttryckande konst.
Medlemmarna har gått den 4–åriga deltidsutbildningen i uttryckandekonstterapi vid institutet för Expressive arts och arbetar genom konstnärliga uttrycksformer.

Förbundet verkar för att sprida kunskap och stärka utövandet av uttryckande konst i samhället. Vi fungerar
också som ett forum för yrkesverksamma inom området.

Här på hemsidan kan du läsa om uttryckande konstens särprägel och flera områden för tillämpning.
Här finner du även terapeut- och pedagogresurser i Sverige.

 

Årsavgiften är för närvarande 300 kr. Den betalas till Pg 289697-5.
Skriv att det gäller årsavgift och kom ihåg att skriva namn, adress, telefon samt e-post när du betalar.

Om du vill bli medlem skicka anmälan till kassör Börje Forsgård, borje.forsgard@telia.com.