• Spegeln

    Inom mig bär jag mina tidigare ansikten, som ett träd har sina årsringar. Det är summan av dem som är ”jag”. Spegeln ser bara mitt senaste ansikte. Jag känner av alla mina tidigare. Tomas Tranströmer

  • Trädet

    Att lära sig leva som ett träd! Stå där med armarna rakt ut i luften och med fötterna djupt i myllan och veta att inte ens den starkaste storm förmår annat än slita några gröna blad med sig ur livets jublande krona! Peter Curman

 

Välkommen till Svenska Riksförbundet för Uttryckandekonst!

Svenska Riksförbundet för Uttryckande konst, SRUK, är ett nationellt yrkesförbund för terapeuter, pedagoger,
coacher och konsulter som är utbildade för- och arbetar genom konstnärliga uttrycksformer, expressive arts.

Förbundet verkar för att sprida kunskap och stärka utövandet av uttryckande konst i samhället. Vi fungerar
också som ett forum för yrkesverksamma inom området.

Här på hemsidan kan du läsa om uttryckande konstens särprägel och flera områden för tillämpning.
Här finner du även terapeut- och pedagogresurser i Sverige.

Dessutom hittar du information från förbundet och inte minst: aktuella händelser för medlemmar
och andra intressanta evenemang runtom i landet.

Välkommen!

Läs om Uttryckande konstterapi i tidningen Tara nr 5, 2016, (29 mars)