Aktuellt

Ny i SRUKs styrelse är Jorun Nilsen i Karlskrona. Vi hälsar henne hjärtligt välkommen!

Tack till alla som kom på årsmötet.

Tack till Margareta Wärja som berättade om sin forskning!

Vi återkommer snart och berättar mer.

Vad är SRUK?

SRUK är ett yrkesförbund som organiserar terapeuter, coacher, pedagoger och konsulter inom Uttryckandekonst.

Medlemmarna har gått utbildningen i Uttryckandekonst vid institutet för uttryckande konst i Stockholm och arbetar genom konstnärliga uttrycksformer.

Förbundet verkar för att sprida kunskap och stärka utövandet av uttryckande konst i samhället. Vi fungerar  också som ett forum för yrkesverksamma inom området.

Om du vill bli medlem skickar du in en anmälan till kassör Börje Forsgård, borje.forsgard@telia.com.

Årsavgiften är för närvarande 300 kr. Den betalas till Pg 289697-5.
Skriv att det gäller årsavgift och kom ihåg att skriva namn, adress, telefon samt e-post när du betalar.