Välkommen!

Aktuellt

Ekonomikurs för småföretagare,
lördagen den 17 februari 2018,

The Poetic body – workshop med Thomas Praakti
helgen 17-18 mars 2018

läs mer under respektive flik

Kommande: Årsmöte 21-22 april med målarworkshop med Ingrid Roth, Magelungens gymnasium

Information om Svenska Riksförbundet, SRUK
SRUK är ett yrkesförbund som organiserar terapeuter, coacher, pedagoger och konsulter inom uttryckande konst.

Medlemmarna har gått den 4–åriga deltidsutbildningen i uttryckandekonstterapi vid institutet för Expressive arts och arbetar genom konstnärliga uttrycksformer.

Förbundet verkar för att sprida kunskap och stärka utövandet av uttryckande konst i samhället. Vi fungerar  också som ett forum för yrkesverksamma inom området.

Medlemsavgift
Om du vill bli medlem skicka anmälan till kassör Börje Forsgård, borje.forsgard@telia.com.

Årsavgiften är för närvarande 300 kr. Den betalas till Pg 289697-5.
Skriv att det gäller årsavgift och kom ihåg att skriva namn, adress, telefon samt e-post när du betalar.

Recent Posts