Aktuellt

7 April 2019 Kusinträff i Stockholm

6 April Dags för årsmöte med inspiration!

Vad är SRUK?

SRUK är ett yrkesförbund som organiserar terapeuter, coacher, pedagoger och konsulter inom Uttryckandekonst.

Medlemmarna har gått utbildningen i Uttryckandekonst vid institutet för uttryckande konst i Stockholm och arbetar genom konstnärliga uttrycksformer.

Förbundet verkar för att sprida kunskap och stärka utövandet av uttryckande konst i samhället. Vi fungerar  också som ett forum för yrkesverksamma inom området.

Om du vill bli medlem skickar du in en anmälan till kassör Börje Forsgård, borje.forsgard@telia.com.

Årsavgiften är för närvarande 300 kr. Den betalas till Pg 289697-5.
Skriv att det gäller årsavgift och kom ihåg att skriva namn, adress, telefon samt e-post när du betalar.