GRATTIS MELINDA!

GRATTIS MELINDA!

2 december, 2023 Av Av Börje

Det var stor fest och mycket glädje när Melinda lördagen den 25 november 2023 mottog konungens förtjänstmedalj för sina pionjärinsatser avseende EXA i Norge. Medaljen delades ut av Statsförvaltaren Valgerd Svarstad Haugeland med ett musikaliskt inslag av Ulla Mari Brantenberg.

Först och främst är detta ett tecken på det viktiga arbete som Melinda gjort när det gäller att introducera och etablera utbildning och arbete genom EXA. För det andra visar detta på det fina arbete som Melinda bedrivit, praktiskt och akademiskt, när det gäller flyktingmottagande. Från hennes arbete så som detta presenterades i hennes doktorsavhandling till dagens arbete med EXIT. EXIT sprids för övrigt idag till flera länder. För det tredje är detta ett positivt erkännande av EXA som, i sina olika former av tillämpning, därmed erkänns ha en betydelse för samhället. Här går Norge i täten för de nordiska länderna.

Nu återstår för Melinda att ta sig till slottet för att tacka kung Harald V av Norge.


Samtidigt firade NIKUT 30 år och detta skedde genom en räcka fina föreläsningar och gestaltningar. Programmet finns att läsa om på vår hemsida.

SRUK representerades av Karin Hoppe Storck och Per Apelmo.