Kurser


Workshops Expressive Arts

Expressive Arts anordnar regelbundet kortare kurser i form av workshops.

Mer information Expressivearts Stockholm


21st Nordic Art Therapy Conference

10-13 juni 2021

Hej!
Vi vill bjuda in våra kusinföreningar till SRBt Nordiska konferens. Välkommen till den 21 Nordiska Bildterapikonferensen
i Sigtuna 10-13 juni 2021
Den är öppen för alla som är intresserade, så dela den gärna bland era medlemmar och i respektive nätverk.

Aktuell information HÄR

Med Vänlig Hälsning
Marion Falk
Bildterapeut, Symbolpedagog och keramiker
tele, 0708671118

MEDKÄNSLA OCH INKLUDERING I BILDTERAPI

Hej!
Här är information om det Nordiska Bildterapiseminariet 11-14 juni i Sigtuna. Anmälan är öppen! God helg! Nadja Gruberg

Medkänsla med sig själv och andra; empati med olika sätt att tänka, känna och uttrycka sig; medkänsla med och inkludering av olika kulturer, religioner och värderingar, olika förmågor och oförmågor.

Vi lever i en ny tid, full av utmaningar och förändringar, med snabba kast i många olika riktningar, i en tid när vår värld är i desperat behov av empati, inkludering och delaktighet, både i vårt personliga, inre liv och i en vidare social kontext.

Under Nordiska Bildterapiseminariet hoppas vi kunna utforska på vilka sätt de olika skapande terapiformerna kan möta och tillgodose dessa livsviktiga behov.

Mer information HÄR