Utbildning – Kurser


Läka och växa genom konsten – Med kroppen och intuitionen som vägvisare.
Expressive Arts Stockholm

12 mars 10:00 – 14 mars 14:00 – Online event

Varmt välkommen till en Workshop och introduktion i uttryckande konstterapi (expressive arts). Vi träffas under tre dagar online och får uppleva hur det går till att arbeta på djupet med konstnärliga språk och uttryck. Det behövs inga särskilda förkunskaper för att delta.

Varmt välkommen till en workshop och introduktion i uttryckande konstterapi: Läka och växa genom konsten – Med kroppen och intuitionen som vägvisare.

Denna workshop vänder sig till dig som vill pröva på uttryckande konstterapi (expressive arts). Vi träffas online under tre dagar och får uppleva hur det går till att arbeta på djupet med konstnärliga språk och uttryck. Det behövs inga särskilda förkunskaper för att delta. När du anmält dig får du mer information om förberedelser. Välkommen in i konsten! 

Mer information hos Expressive Arts Stockholm


Uttryckande konst för behandlare
Expressive Arts Stockholm

Beräknade datum för start: 26 – 27 mars

Från Expressive Arts Stockholm

Tvåårig utbildning i Uttryckande konstterapi för personer verksamma inom vård och behandling. På grund av covid-19 skjuter vi fram starten av nästa utbildningen till mars 2021. Beräknade datum för start: 26 – 27 mars

Just nu pågår en utbildning som startade 2019. Med fokus på uttryckande konstnärliga metoder (expressive arts) för verksamma praktiker inom området för terapi (lättare psykisk ohälsa) /psykoterapi (tyngre problematik). Detta är den tredje utbildningen med denna inriktning. Innehållet i kursplanen är baserad på forskning och beprövad erfarenhet. Utbildningen anordnas av Expressive Arts Stockholm AB med Svenska Institutet för Uttryckande Konstterapi. Institutet ingår i The International Network of Expressive Arts Therapy Training Centers, vilket är ett nätverk av institutioner och högskolor med olika utbildningar i expressive arts. Vi har ett mångårigt nära samarbete och lärarutbyte med Norsk Institutt for Kunstuttrykk og kommunikasjon som driver en yrkesinriktad masterutbildning i ämnet på universitetet, USN i Drammen.

Mer information hos Expressive Arts Stockholm


Introduksjonskurs: EXIT og stressmestring i coronatiden

Dato: 19 – 21 mars 2021

Du er velkommen til å delta på forkurs der vi setter fokus på kreative metoder for å skape gruppeidentitet og rom til utforsking for den enkelte. Stresshåndtering og stabilisering med kunst og uttrykksterapeutiske metoder blir vektlagt.Gjennom kreative uttrykk, tegning, maling, bevegelse, oppstår det og plattform «her- og nå», for dialog og formidling, der sansene står sentralt i forhold til indre serier. Du vil også lære enkle mestringsteknikker (psykoedukasjon) for å bygge og styrke egne ressurser (spenst). Kurset er spesielt relevant for deg som arbeider i helsevesenet, med utdanning, kommunikasjon, kunstinstitusjoner eller miljøterapi, og alle som er interessert i å utvide sin verktøykasse for å få mer kreative og estetiske tilnærminger på jobb.

Mer information finns här på Facebook.


Minikonferanse om EXIT på Zoom 

Vi har invitert 10 internasjonale gjesteforelesere til å holde foredrag om sitt arbeid med EXIT og Melinda Meyer er vert for arrangementet. Vi avslutter konferansen med en paneldebatt der publikum kan stille spørsmål til alle forelesere som har holdt innlegg. 

Dato: Fredag 18. September
Tid: 15.00- 20.30 ( Norsk tid)
For å delta:
Registrer deg ved å fylle ut din kontaktinfo inne på NIKUT’s hjemmeside:
http://nikut.info/courses/an-international-mini-conference-about-exit-at-zoom
Du vil deretter motta en zoomlink/invitasjon på din mail.
*Det er obligatorisk å delta på hele arrangementet fra kl.15.00- 20.30
NB! Husk å registrer deg før torsdag 18.september.

Mer informasjon:
Du finner informasjon om arrangementet vår hjemmeside og facebookside;
http://www.nikut.no/ https://www.facebook.com/nikutnorge/

Mvh
Mira Hopland
Admin assistent NIKUT


NIKUT hösten 2020 – EXIT Leder

USN – Universitetet i Sørøst-Norge


NIKUT hösten 2020 – Introduktionskurs

Workshops Expressive Arts

Expressive Arts anordnar regelbundet kortare kurser i form av workshops.

Mer information Expressivearts Stockholm


Levande Verkstads pedagogutbildning

En bildpedagogisk utbildning för dig som vill arbeta med människor och utvecklas som ledare, pedagog och i ditt eget skapande. Levande Verkstad är en pedagogik för hand, tanke och känsla.

Mer information hittar du på Södra Stockholms Folkhögskola


Gruppeleder utdanning Program 2020-2022 – NIKUT

Gruppeleder utdanning ved NIKUT Program 2020–2022
Intermodalt psykodrama, Sosiometri, Sosiodrama og
Community art. Obligatorisk forkurs 8. – 10. mai.
Information om forkurs i länken nedan:
http://nikut.info/courses/forkurs-i-intermodalt-psykodrama/

Folder om Psykodramautbildningen vid NIKUT.

NIKUT-Psykodrama


EXIT Leder – NIKUT

Sertifiseringskurs EXIT Leder ved NIKUT
August – Desember 2020
En gruppeintervensjon for stressmestring

Metoden kan brukes med alle grupper som er eller har vært utsatt for stress, eller skal gjennom store omstillinger.
EXIT har også vist seg svært relevant i integrering og inkluderingsarbeid både i skole og arbeidsliv. Metoden kan derfor være nyttig for alle innen områdene skole, helse og administrasjon.

Mer information i bifogad PDF. Ladda ner här!

NIKU-EXIT


21st Nordic Art Therapy Conference

11-14 Juni 2020, Sigtuna – Inställd pga Covid
flyttad till 2021 – nytt datum 10-13 juni 2021

Hej!
Vi vill bjuda in våra kusinföreningar till SRBt Nordiska konferens. Välkommen till den 21 Nordiska Bildterapikonferensen
i Sigtuna (11-14 juni 2020) 10-13 juni 2021 Se bifogat brev (om2020)!
Den är öppen för alla som är intresserade, så dela den gärna bland era medlemmar och i respektive nätverk.

Med Vänlig Hälsning
Marion Falk
Bildterapeut, Symbolpedagog och keramiker
tele, 0708671118

MEDKÄNSLA OCH INKLUDERING I BILDTERAPI

Hej!
Här är information om det Nordiska Bildterapiseminariet 11-14 juni i Sigtuna. Anmälan är öppen! God helg! Nadja Gruberg

Medkänsla med sig själv och andra; empati med olika sätt att tänka, känna och uttrycka sig; medkänsla med och inkludering av olika kulturer, religioner och värderingar, olika förmågor och oförmågor.

Vi lever i en ny tid, full av utmaningar och förändringar, med snabba kast i många olika riktningar, i en tid när vår värld är i desperat behov av empati, inkludering och delaktighet, både i vårt personliga, inre liv och i en vidare social kontext.

Under Nordiska Bildterapiseminariet hoppas vi kunna utforska på vilka sätt de olika skapande terapiformerna kan möta och tillgodose dessa livsviktiga behov.

Mer information HÄR


The Embodied Voice 2020

The Embodied Voice in Expressive Arts
INSTÄLLD PGA CORONAOSÄKERHET
24 april 2020 17:00 – 26 april 2020 17:00
Biyunakademins hälsocenter, Johan Enbergs väg 20, 171 61 Solna, Sverige

Det är år 2020 och ett nytt decennium har just öppnat sina portar. Vi hoppas du som läser detta nyhetsbrev har fått en fin start på det nya året. Tiden rör sig… Och vi med den.
I övergångar mellan årstider, och särskilt kring nyår, prövar vi att skapa livsstilsförändringar. Dessa kan lätt bli till krav och omöjliga projekt. Vi tänker framåt på när förändringen ska äga rum… Hur det ska kännas då, och ska vara. Dvs vi engagerar oss i ett ”destinationstänkt”. Visst är det hjälpsamt att formulera intentioner och sätta upp mål. MEN – det viktigaste är att vara närvarande nu, i tiden och i ögonblicket.

För att kunna växa som människa och skapa genuina förändringar krävs närvaro och uppmärksamhet på det som är. I expressive arts tar vi hjälp av en urkälla – imagination – dvs. skapande kreativitet, konst, den inre föreställningsvärlden och samtal med andra. Processen att utforska ögonblicket får näring av möten med andra människor. Vi utvecklas i relation. Ju fler årsringar jag bär på mitt livsträd, desto mer meningsfullt och kraftfullt är just detta pågående nu. Markus Alexander, som jag samarbetat med under ca 25 år, och jag har skapat en workshop i april där vi ägnar utrymmet åt just detta – det viktigaste. I texten nedan, skriven på engelska, delar vi med oss av våra tankar. Först vill jag starta med att ställa en viktig fråga formulerad av Mary Oliver i hennes dikt The Summer Day.

“Tell me, what is it you plan to do
with your wild and precious life?”

Mer info: Expressive Arts Stockholm


Spring Symposium 2020

Uppdaterad 17 mars 2020 – INSTÄLLT
Återkommer 2021

Welcome to 33rd Expressive Arts Symposium
From Tuesday April 14th to Sunday 19th 2020
in Lapinlahti, Helsinki, Finland
Open for Registration : www.exasymposium2020.com


A BEAUTIFUL MIND – ART, THOUGHT, RESILIENCE
April 14 -19, 2020, Helsingfors

Expressive Arts Therapy Spring Symposium
in Finland, Helsinki, in a former psychiatric hospital Lapinlahti
Mark the dates – more info coming soon!

Mer direktinfo Facebook: Inartes Instittutti

Hemsida: Inartes Instittutti


LIKA-OLIKA-UNIKA – Kusinföreningarnas vårworkshop

​Söndag 22 mars 2020 kl. 10.00 – 17.00 Plats: Hälsans Hus, Fjällgatan 23B Stockholm

Kostnad: ​Early Bird 300 kr t o m 31/1 och därefter 375 kr Lunch och eftermiddagskaffe fixar var och en på egen hand.

Välkommen till en workshop där du får möjlighet att träffa likasinnade och reflektera tillsammans utifrån våra specialkompetenser om vad som förenar respektive skiljer oss och vad vi kan lära av varandra.

För anmälan och mer information, se inbjudan! Gott Nytt år hälsar Nadja Gruberg!