Om SRUK

SRUK är ett yrkesförbund som organiserar terapeuter, coacher, pedagoger och konsulter inom Uttryckandekonst.

Medlemmarna har gått utbildningen i Uttryckandekonst vid institutet för uttryckande konst i Stockholm och arbetar genom konstnärliga uttrycksformer.

Förbundet verkar för att sprida kunskap och stärka utövandet av uttryckande konst i samhället. Vi fungerar  också som ett forum för yrkesverksamma inom området.

Om du vill bli medlem skickar du in en anmälan till info@sruk.se

Årsavgiften är för närvarande 300 kr och 200 kr för studerande. Medlemsavgiften betalas till Plusgiro 289697-5.
Skriv att det gäller årsavgift och kom ihåg att skriva namn, adress, telefon samt e-post när du betalar.

Foto: Börje Forsgård

Kontaktuppgifter

SRUK  
Co Forsgård
Sjövägen 44a, 141 42 Huddinge
OrgNr 802467-4817  –  Plusgiro 289697-5
Tel: 0768-333833  –  Mail: info(at)sruk.se