Länkar

Expressive Arts Stockholm

Utbildningar och kurser i konstnärligt inriktad psykoterapi. www.expressivearts.se


International Expressive Arts Therapy Association

IEATA supports artists, educators, consultants and therapists using multimodal expressive arts processes for personal and community transformation. www.ieata.org


RACS, Sveriges Yrkesorganisation för Counsellors

Vårt mål är att skapa en pålitlig och transparant samtalsterapisektor i Sverige. I dagsläget finns det många som kallar sig terapeut, coach, guide, eller liknande och som på olika sätt riktar sig till psykiskt sårbara människor. Det är mycket svårt för klienter att hitta rätt eftersom det inte finns någon garanti för kvaliteten på terapeutens utbildning, egen terapi, handledning, försäkring eller etiska normer. RACS lyfter fram och stöttar de samtalsterapeuter som kan dokumentera att de är seriösa i sin yrkesutövning. Information och ackrediteringsansökan: www.racs.se


European Graduate School EGS. Arts, Health & Society Division

The Arts, Health, and Society Division offers certificate programs (CAGS), Masters and Doctoral degrees in Expressive Arts in the areas of Therapy, Coaching & Consulting, and Conflict Transformation & Peacebuilding. www.expressivearts.egs.edu


Fler användbara länkar