EXA

Detta är Expressive Arts Therapy

Uttryckande Konstterapi – på engelska Expressive Arts therapy – utgår ifrån att det inom oss alla finns en konstruktiv skapande kraft som strävar efter helhet, skönhet och mening. Man utgår även ifrån det omedvetnas existens (i likhet med Freud och Jung), och att omedvetna psykiska processer kan manifesteras i konstnärliga uttryck. Att tidigare erfarenheter, framför allt från barndom och uppväxt, lever vidare i nuet och påverkar människans möjligheter att uttrycka sig och vara i vardagen, är också ett grundantagande från psykodynamisk och psykoanalytisk teoribildning.

EXA har sina rötter både i den konstnärliga och i den psykoterapeutiska världen, och växte fram under det tidiga 1970-talet i USA. Det var Shaun McNiff, Paulo Knill, m fl, som grundade ”the Expressive therapy Program” vid Lesley College Graduate School in Cambridge, MA. Programmets filosofi och utgångspunkt var att forma en övergripande hållning till och integration av olika konstnärliga terapier, och det var där som den intermodala teorin formades.

EXA har sedan utvecklats genom nästan trettio år, till att vara en självständig psykoterapiform som hämtat sitt förhållningssätt från den artistiska tradition där olika konstformer blandas för att ge en helhetsupplevelse. Detta sätt att röra sig mellan olika konstnärliga språk, det intermodala arbetssättet, skiljer uttryckande konstterapi från andra konstnärliga terapiformer som har fokus på en konstform.

De olika konstnärliga språken är:
Bild Att skapa med färg och form i olika material
Musik Att improvisera med ljud o rytmer, inspelad musik
Drama Att gestalta inre upplevelser, psykodrama
Poesi Att skapa med ord; dikt, prosa, myt o saga
Dans Att låta kroppen uttrycka sig genom dans o rörelse

Text från diplomuppsats Karin Gerling


Länkar

Expressive Arts Stockholm

Utbildningar och kurser i konstnärligt inriktad psykoterapi. www.expressivearts.se
Nyhetsbrev från Expressive Arts Stockholm
Nyårsbrev 2020
Just nu – Inbjudan till MASTER CLASS


Norsk Institutt for Kunstuttrykk & Kommunikasjon

Norsk Institutt for Kunstuttrykk og kommunikasjon er en stiftelse opprettet i 1993. Instituttets formål er å fremme kunst- og uttrykksmetoder i Norge, stimulere og utvikle samarbeidet med undervisningsinstitusjoner i Norden, Europa og USA, bidra til å høyne uttrykksmetodenes faglige og etiske kvaliteter og bidra til internasjonale forsknings- og prosjektarbeider.

nikut.info


International Expressive Arts Therapy Association

IEATA supports artists, educators, consultants and therapists using multimodal expressive arts processes for personal and community transformation. www.ieata.org


RACS, Sveriges Yrkesorganisation för Counsellors

Vårt mål är att skapa en pålitlig och transparant samtalsterapisektor i Sverige. I dagsläget finns det många som kallar sig terapeut, coach, guide, eller liknande och som på olika sätt riktar sig till psykiskt sårbara människor. Det är mycket svårt för klienter att hitta rätt eftersom det inte finns någon garanti för kvaliteten på terapeutens utbildning, egen terapi, handledning, försäkring eller etiska normer. RACS lyfter fram och stöttar de samtalsterapeuter som kan dokumentera att de är seriösa i sin yrkesutövning. Information och ackrediteringsansökan: www.racs.se


European Graduate School EGS. Arts, Health & Society Division

The Arts, Health, and Society Division offers certificate programs (CAGS), Masters and Doctoral degrees in Expressive Arts in the areas of Therapy, Coaching & Consulting, and Conflict Transformation & Peacebuilding. www.expressivearts.egs.edu


The International Network for Expressive Arts training was founded in 2019 as a way to unite, advance and promote the emergence of Intermodal Expressive Arts amongst the professional training programs and practitioners that are part of the network.


Fler användbara länkar