Uppsatser

Uppsatser inom UK

”På väg till Aurora – en berättelse om en terapiprocess”, Karin Gerling, 2010

”Manlighet, kreativitet och uttryckande konstterapi”, Jean Christian Jacobsen, 2009

”Om jag var en patient – hur UKT kan utgöra ett stöd för vårdpersonal i kris”, Angela Rizzo, 2009

”Skaparkvall-En mötesplats i skapande och kreativitet inom och mellan människor”, Mats Stenlund, 2009

”Performance-Ett moment i utbildningen till UKT”, Helen Talme, 2009

”Omfamna livet-UKT i palliativ vård”, Maria Wahlström Norlin, 2007

”Modifierad GIM i stabiliseringsgrupp med flyktingkvinnor”, Gabriella Rudstam