Uppsatser

På väg till Aurora – en berättelse om en terapiprocess“, Karin Gerling, 2010

Manlighet, kreativitet och uttryckande konstterapi, Jean Christian Jacobsen, 2009

Om jag var en patient – hur UKT kan utgöra ett stöd för vårdpersonal i kris, Angela Rizzo, 2009

Skaparkvall-En mötesplats i skapande och kreativitet inom och mellan människor, Mats Stenlund, 2009

Performance-Ett moment i utbildningen till UKT, Helen Talme, 2009

Omfamna livet-UKT i palliativ vård, Maria Wahlström Norlin, 2007

Modifierad GIM i stabiliseringsgrupp med flyktingkvinnor, Gabriella Rudstam

Kommunikation med mig själv och andra –genom den egna skapade bilden“,  Börje Forsgård 2016