RUMMET för uttryckande konst

RUMMET för uttryckande konst

Självutveckling genom kreativt skapande

Uttryckande konstterapi är en form för självutveckling som kombinerar kreativt skapande med samtal och reflektion. Vi arbetar genom kroppens sinnen med bild, musik, drama, text, rörelse och muntligt berättande. Arbetet vilar på psykodynamisk, existentiell och relationell grund.

För vem?

Vi vänder oss både till dig som vill utforska och utveckla din kreativa förmåga, samt till dig som vill bearbeta och förändra en aktuell livssituation och känner att orden inte alltid räcker till. Det kan handla om svårlösta inre konflikter, relationsproblem, en , stressymtom, att du tappat lusten och/eller kreativiteten i livet. Kanske vill du bryta ett destruktivt livsmönster eller arbeta med ett för dig aktuellt livstema, enskilt eller i grupp. Inga förkunskaper behövs.

Vi vänder oss även till organisationer och arbetslag som söker nya metoder att utveckla sin verksamhet på och vi kan erbjuda workshops, seminarier och helgkurser i kreativ kommunikation.

Gabriella Monti
gabriellamonti.se

072-526 5257
Gunilla Rydén
rummet.org
gunilla.ryden@gmail.com
070-497 25 75
Marika Nasiell
rummet.org
marika@nasiell.net
070-207 71 42

Mer om oss OM OSS