Jorun Nilsen

Erfarenhet från handledning samt förebyggande och hantering av psykisk ohälsa – Välkomnar klienter i Uttryckande konstterapi

Jag är socionom och uttryckande konstterapeut sedan 2011. Jag blev vald till styrelsemedlem i SRUK på årsmötet i Stockholm april 2019.

Kärleken förde mig från Norge till Sverige och Karlskrona för mer än 25 år sedan. Här har jag först och främst arbetat med barn och ungdom inom skola och socialförvaltning. Dessutom arbetade maken och jag två år som biståndsarbetare i Ecuador runt millennieskiftet. Det blev två utmanande och spännande år för oss båda. Mitt arbete gick ut på att stödja kvinnoprogrammet i en landsomfattande bondeorganisation. Dessa lantbrukarkvinnor och deras familjer livnärde sig på den karga jorden i Anderna på 3500 meters höjd. Tillsammans arbetade vi med ledarskapsutbildningar, hälsofrågor och inkomstbringande projekt. Det gav såväl dem som mig nya insikter i livet.

Som färdig diplomerad uttryckande konstterapeut blev jag av socialförvaltningen i Karlskrona erbjudet den i Sverige unika tjänsten som handledare för kommunens familjehem. Familjehemmen gör en ovärderlig insats i samhället genom att ta hand om barn och ungdom som inte kan bo hemma hos sina föräldrar, och de behöver verkligen handledning och möjlighet att släppa loss alla känslor som uppdraget medför. Jag har haft stor glädje och nytta av kunskaperna och metoderna som uttryckande konstterapeut i detta arbete.

De senaste åren är jag tillbaka på deltid som skolkurator i gymnasieskolan i Karlskrona.
Våren 2019 genomförde jag INGÅNG med en grupp ensamkommande flyktingar. INGÅNG är den svenska varianten av gruppinterventionen EXIT från Norge, som med uttryckande konstterapeutiska metoder hjälper ungdomarna att förebygga och hantera psykisk ohälsa. Då hade jag gått den utbildningen som SRUK arrangerade 2016. Ett mycket spännande sätt att arbeta på.

Firma Jorun Nilsen
Mail: jorunnilsen@hotmail.com
Telefon: 0731 41 59 60