Ulla Andersson

Till Minne

Ulla Andersson, psykolog och dipl. Uttryckande Konstterapeut och en av pionjärerna avseende Uttryckande Konst och dess framväxt i Sverige.

Ulla avled på morgonen söndagen den 6 juni 2021
och
Sorgen sveper genom min kropp och min själ
kommer och går, dröjer kvar för att sedan lämna
Återkomma

Ulla
Du var nöjd med ditt liv
nöjd med ditt sätt att avsluta livet genom närvaro och samtal, i möten med anhöriga och vänner

Alla våra möten
meningsbärande ömsesidighet
till mognad och i tacksamhet

Tack för alla samtal vi förde
Om utbildningens inledande trevande bildspråk till kraften i skapandet i kurser och klientarbete
Samtal
om stort och om smått
av det privata såväl som det kollegiala
det djupt personliga samtidigt speglat i aktuell teori och filosofi
om det som var svårt och om det som fyllde med glädje
Om möda, omsorg, förtvivlan och lycka, hopp och vilja till förändring
skratten och leken
om den nödvändiga aggressionens välsignelser
Om acceptans och om vila
inför alla livets olika
utmaningar

Sorgen sveper genom min kropp min själ
Kommer och går, dröjer kvar för att sedan lämna
Återkomma

Ulla
Den arga lilla och den mogna vuxna
möttes och förenades i ömsesidighet
Ditt bokslut:
Du var nöjd med ditt liv, du fann vila i trygghet
inför döden
och
sorgen sveper åter sakta genom min kropp och min själ

Kommer och går, dröjer kvar för att sedan lämna
Återkomma

Tack för alla de resor som vi tidigare delat.
Tack för delandet under denna din sista resa.

Dela med dig

Det är stort
Det är viktigt
Grundstensläggande

Per Apelmo

PS Dödsannonsen återfanns i DN söndagen den 13 juni. Där finns information om Ullas önskemål om bidrag till barncancerfonden. En minnesstund planeras till januari 2022. Begravningen skedde måndagen den 28 juni. Följ informationen på SRUK:s hemsida och Fonus begravningsbyrå.   DS