Per Apelmo

Per Apelmo

Hej. Per Apelmo här.

Efter att i 30 år arbetat med Uttryckande Konst – Expressive Arts (EXA) – både som legitimerad Psykoterapeut och som pedagog har jag varit verksam inom många fält. Det gäller utbildning av olika slag från skräddarsydda kortare kurser till regelbundna inslag på Högskolenivå, insatser i möte med psykiatrin, utvecklingsarbete inom Svenska Kyrkan med mera. Jag har bedrivit psykoterapi och varit handledare i olika sammanhang.

Idag arbetar jag därtill med vidareutveckling avseende ledarskap. Under åren som gått har jag samtidigt haft förmånen att fördjupa mig teoretiskt och filosofiskt. Du som är nyfiken på att veta mer än vad som får plats här kan söka på dels Apelmo intermodal, dels Forskargruppen INTRA.

Jag bor strax utanför Värnamo där jag har min bas och min ateljé.

I detta sammanhang vill jag lyfta fram tre saker.

Jag handleder gärna. Dels personer som arbetar med uttryckande konst men också i andra fält. I min handledning använder jag EXA som ett redskap.

Jag erbjuder också Psykoterapi och är därtill gärna bollplank för dej som söker personlig utveckling eller en vidareutveckling i ditt ledarskap.

För dig som önskar fortbildning kan jag erbjuda insatser med olika djup avseende teori och filosofi men framför allt i hur kreativa redskap, av olika slag, kan komma till nytta i praktiskt arbete med människor.

Under hösten -23 och våren -24 har jag ett särskilt fokus på modeller för intervention. Dessa modeller förankras i EXA, P Freires pedagogiska filosofi och en nymaterialistisk ontologi. Det gäller exempelvis modeller för utvärdering, bordsteater med hjälp av träfigurer och kommunikation bortom orden. Hör av dig så berättar jag mer.

Nyfiken? Frågor? – Hör av dig!