Linda Jonsson

Linda Jonsson

Samtal, Uttryckande konst och Dans

Jag heter Linda Jonsson och jobbar som samtalsterapeut och gruppledare i Örebro med metoden Expressive arts – uttryckande konst på svenska. Tillsammans med klienten utforskar jag det som klienten upplever som problematiskt och vill få en lättnad i. Det kan vara i en livskris, oro, ångest, sorger och förluster av olika slag eller att ha fått gå igenom olika svårigheter i relationer eller livet som behöver bearbetas. Att få berätta i en trygg miljö skapar möjlighet att frigöra det som hindrar och få ny kraft och energi att gå vidare i livet.

Det talade ordet är så klart grunden i vårt samtal men med hjälp av Expressive arts-pedagogik får vi även möjlighet att samtala, uttrycka oss och utforska genom konst och skapande så att hela kroppen med alla sinnen blir delaktiga. Det kan handla om att lyssna på ett stycke musik för att komma till ro, associera kring en bild, eller att få uttrycka sig med färg, rörelse eller/ och ljud. Vi kan också använda små träfigurer för att ställa upp familjekonstellationer och relationer och därigenom få nya insikter.

Genom att använda konstnärliga uttryck och skapande når vi bortom det vi redan vet med vårt förnuft och ner till känslor och undanträngda minnen. Vi möter oss själva med nya perspektiv. I uttryckande konst finns ingen prestation, inget rätt eller fel. Skapandet och mötet med konsten sker enkelt och lekfullt, så därför behövs inga konstnärliga förkunskaper, alla kan och alla är välkomna!

Min utgångspunkt är att det i varje människa finns en livskraft som vill leva och växa. Ibland förmörkas den av jobbiga upplevelser, stress och oro som livet utsätter oss för. Att få uttrycka det, ge det syre, tillsammans med en annan människa, som möter dig i det jobbiga, är läkande och livsbefrämjande.

Jag tar emot enskilda klienter, par och grupper för samtalsterapi och vägledande samtal i min lokal Andrummet på Västra Vintergatan 23 i Örebro. För mer information se www.lindart.se eller ring mig på 070-647 40 41.

Jag är även dansinstruktör i W-EXA-dans – en fri meditativ dansform som utgår från dig själv och leder sedan flera år en dansgrupp på medborgarskolan i Örebro som träffas en gång i veckan. Där möter vi oss själva genom avslappning och sätter det sedan i rörelse. Det är ingen koreografi utan deltagarna lyssnar in sig själva och rör sig som det känns i stunden. Jag som instruktör guidar utifrån ett tema, det kan till exempel vara de fyra elementen jord, vatten, eld och luft som inspirerar till rörelserna.

Tillsammans med en diakon, Lenamaria Brunhoff, i svenska kyrkan har jag arbetat fram ett koncept som heter ”Dans och samtal”. En workshop där uttryckande konstmetodik och rörelse ger utrymme för det existensiella samtalet och äkta möten mellan deltagarna. Vi har haft dessa sammankomster som ett hemester-alternativ under flera åt, men har även under terminerna.

In i mitt arbete som uttryckande konstterapeut har jag också erfarenheter av tolvstegsrörelsen, arbetet i Allhelgona kyrkan i Katarina församling i Stockholm, att måla med metoden Vedic art samt Livsstegen i föreningen Kontempels regi med prästen Olle Carlsson som ledare. Jag har också erfarenhet av psykodrama, kroppspsykoterapi och rosenmetoden. Det senaste året har jag kompletterat min utbildning med studier i ”Framtidens by” och ”Ekopedagogik”.

Jag är i grunden utbildad lantmätare på KTH och jobbar deltid med det främst på landsbygden med att utreda oklara gränser och ägarförhållanden. Att känna sina gränser – både de yttre och de inre- är en förutsättning för ett lugnt och gott liv!

För mer information se
Hemsida: www.lindart.se
Mail: lindart.skapa@gmail.com
Tel: 070-647 40 41