Eva Solhäll

Eva Solhäll

Återhämtning trädgårdsterapi och uttryckande konst.

Jag är övertygad om att vi människor är skapande, meningsbyggande varelser som hör samman med naturen. På ett så grundläggande sätt att vi helt enkelt är natur. Vi är dessutom beroende av att bli sedda, hörda och bekräftade av andra människor. Vi växer i samspel med varandra. Leken och skapandet underlättar att finna vägar och ny förståelse för oss själva och oss själva i möte med andra, i vårt sammanhang. Genom den förståelsen kan vi göra nya val och lägga till omsorg och kärlek för hållbar hälsa. Ett förhållningssätt som tar gestalt när vi möts i verksamheten i För Hälsa – Färentuna Hälsoträdgård.

Hit kan du komma som privatperson, personal eller med en klient som behöver extra stöd en period i livet. Den läkande miljön i Färentuna Hälsoträdgård erbjuder en naturlig plats för återhämtning, vila och reflektion. Här möts det vi känner som sinnenas trädgård och terapiträdgård och bjuder rum för möten och nära samtal om livet. Du kan delta i Retreat, komma för behandling/terapi, få stöd i att utforma en utbildning eller anmäla dig till något av de färdiga kurskoncepten eller program för unga. Jag har också möjlighet att möta er som personalgrupp för handledning eller utbildningsdagar på en annan plats, som passar er.

Med bakgrund som specialistsjuksköterska, familjeterapeut och uttryckandekonstterapeut där jag ofta kommit in i ett skede av människors liv när de har haft det som allra sämst, arbetar jag nu för att bidra med min kompetens på ett annat sätt. Efter skolning inom Hälsoträdgårdar har jag format verksamheten i För Hälsa – Färentuna Hälsoträdgård. Här vill jag vara del i ett värdegrundsskifte!

Verksamheten har fått formas under vägen. Idag är För Hälsa – Färentuna Hälsoträdgård en socialt värdebaserad, idéburen verksamhet med fokus på psykosocial och existentiell hälsa. Min egen väg till Hälsoträdgården har inneburit att föra samman olika kunskaper, kompetens, erfarenheter och intressen, liksom olika delar av mitt liv, till en större helhet som idag bildar det liv jag lever. Med det vill jag inspirera andra till att hitta Sin väg!

Gemensamt för alla program är Naturhälsa, Uttryckandekonst och Samtal om livet. Under trygg ledning återknyter du kontakten till din kropp genom medveten närvaro, grounding och andningsövningar. Det handlar inte om att vara ”konstnär”. Det handlar om att kärleksfullt öppna för nyfikenhet på dig själv och ”samtala” med fler språk än de talade orden. I rörelse och kreativa uttrycksformer når vi kroppsliga dimensioner och möjlighet att ta naturliga steg för utveckling och hälsa. Skogen och trädgården väcker våra sinnen och bjuder återhämtning och förundran över det lilla i det stora. I naturen som läkande plats och i kreativa uttryck som öppnar för förståelse och nya sätt att samspela växer du och finner din egen inre kraft och vägledning.

Nästa Retreatdag öppen för anmälan är den 13 juni. En ”coronaanpassad” heldag med utemeditation, grounding och skogsvandring. På webbsidan www.forhalsa.se hittar du mer information.

Livet är i ständig förändring och för mig har vägen också inneburit att fortsätta fördjupa mig genom studier. Jag är nu filosofie master inom den Praktiska kunskapens teori. Det ger mig än mer kraft och klokhet att lyssna till drivkraften att öppna möjligheter till varaktig hälsosam förändring för människor som individer och för oss som samhälle.

Mitt bidrag till vårt gemensamma är förutom verksamheten i sig, att jag är del i att driva samhällsutvecklingsarbete genom rörelsen Innovation Naturhälsa och Ung Kreativ Arena. Där gör vi arbete i samverkan med SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. Ett lokalt hälsoprojekt som är aktuellt just nu är ”Hälsoträdgården som läkande rum”. Där erbjuder vi elever som har svårt att klara ordinarie skola, anpassad skolgång med integrering av vistelse och sysslor i Hälsoträdgården, skogsvandring och ”På tur med djur”, vandring tillsammans med djur.

Ledstjärnan för allt mitt arbete är hållbar mänsklig utveckling i ett hållbart samhälle! Något som till min glädje bekräftas av Ekerö kommun genom att verksamheten tilldelades 2019 års Miljöstipendium!

Välkommen att ta kontakt och tillsammans upptäcka och använda ursprungskraften – det läkande och utvecklade med naturen och de konstnärliga uttrycken!
Hälsningar Eva

Eva Solhäll
För Hälsa – Färentuna Hälsoträdgård

Innovation Naturhälsa och Ung Kreativ Arena

www.forhalsa.se
eva@forhalsa.se
076 771 29 00