Börje Forsgård

Börje Forsgård

Måleri, teckning och foto

Det finns inget som ger mig så mycket tillbaka som min lust att skapa. Att vara kreativ är som ett flöde av rörelse. Jag ger, arbetar och sliter och får ändå mer tillbaka än jag ger. Svaret jag får från min egen lust är så stark, fantastisk och ett mirakel. Efter en stund med pensel, färger, pennor papper och för den delen också verktyg, trä, ull, lera, kamera så känner jag mig mer levande, synlig, tillfreds och glad. Även tunga dagar hjälper skapande mig att få tag i lusten att leva. Mitt liv behöver kreativitet, är lust och blir till i skapandet. Tack för denna möjlighet.

Min resa går via osäkra vägval, genom Metodkursen på Levande Verkstad under ett år. Utbildning till fritidsledare och arbete med ungdomar. Scouting, paddling och mycket friluftsliv väckte min känsla för samvaro med andra och genuina möten.

Jag gick på S:t Lukas-stiftelsens utbildning i Psykosocialt arbete samtidigt som jag arbetade på Lidingö folkhögskola och Stadsmissionens folkhögskola. Därefter fick jag upp ögonen för Uttryckande konstterapi. jag gick en introduktionskurs och kände direkt att detta vill jag inte vara utan. Jag startade därför den fyraåriga utbildningen på deltid med grundläggande psykoterapiutbildning och metodutbildning i uttryckande konst integrerat. I Sverige drivs utbildningen av Expressive Arts Stockholm, mer om detta under fliken Expressive Arts. Nu, år 2019 kan jag efter många år i skolvärlden som lärare, skolledare, administratör och intendent satsa mer på bildskapande och kreativitet.

Välkommen till min värld av skapande. Hoppas att du kan finna nöje och glädje i min hemsida där jag inte bara visar upp delar av min ”konst” utan också länkar till andra kreatörer och skriver en del om ”fältet” – att med glädje skapa sitt liv.

Mina bilder

www.borjeforsgard.se
info@borjeforsgard.se
Mobil: 0768-333833