Alva Uddenberg

Alva Uddenberg

Utforska och lär känna dig själv genom konstnärliga uttryck

Jag heter Alva Uddenberg och är skrivarlärare på folkhögskola och diplomerad uttryckande konstterapeut. Jag håller kortkurser såväl som längre kurser i skönlitterärt skrivande. Jag tar emot klienter i uttryckande konstterapi, handleder längre skrivprojekt och håller workshop i uttryckande konst. Jag skriver poesi och prosa. Ibland blir det brev, dagbok, krönika, essä och reportage. Det som berör är det existentiella och det mellanmänskliga – där i mellanrummet finner jag världen.

Var är du? Vart är du på väg? Vad bär du med dig?
Vill du utforska dig själv och ditt liv?

Jag har utrymme att ta emot nya klienter i uttryckande konstterapi som både bygger på samtal och konstnärliga uttryck. Med konsten, måleri såväl som musiklyssning och poesi får du möjlighet att utforska dig själv och ditt liv. Jag har mångårig erfarenhet av att arbeta med människor i utveckling, 25 år som lärare på folkhögskola och sen 2015 har jag haft klienter i uttryckande konstterapi.

Varje session tar sin utgångspunkt i samtalet och vad som är aktuellt för dig att arbeta med, de olika konstnärliga uttrycken blir sedan ett sätt att fördjupa och närma sig det mest angelägna.

Vi träffas 3 gånger för inledande samtal för att se vad du behöver arbeta med och kommer sen överens om hur många tillfällen terapin ska omfatta.
Med uttryckande konstterapi utforskar du dig själv och din livsväg med hjälp av de konstnärliga uttrycken; bild, dans, rörelse, poesi, drama, musik och berättande.

I den uttryckande konsten skapar olika konstnärliga uttryck tillsammans ett större livsutrymme och livet blir mer meningsfullt.

Varmt välkommen att höra av dig till mig!

Alva Uddenberg
Tel 070 433 70 14
Mail alva.uddenberg@gmail.com
Blogg https://skrivdiktaochberatta.blogspot.com/