Utbildning

Genom sin fyraåriga utbildning har uttryckandekonstterapeuter en gedigen teoretisk och praktisk kunskap kring hur man initierar och arbetar med skapande processer, plus en grundkompetens i psykoterapi. Genom teoretiska studier, tre praktikmoment och handledning har den studerande tillägnat sig kunskap i psykoterapeutiskt hantverk, bemötande och hur man arbetar med olika grader av psykiskt lidande genom konstnärliga processer och samtal. Flera uttryckande konstterapeuter har vårdrelaterade yrkesbakgrunder såsom sjuksköterska, läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut, psykolog eller socionom. Andra har en bakgrund som musiker, konstnär, koreograf, skådespelare, lärare eller organisationskonsult.

Den svensk fyraåriga utbildningen i uttryckandekonstterapi har till och med 2016 genomförts av Svenska Institutet för Uttryckande Konstterapi och är en del av verksamheten vid Expressive Arts Stockholm AB. Institutet är medlem av The International Network of Expressive Arts Therapy Training Centers, ett internationellt nätverk av utbildningsinstitutioner som genomför utbildningar i uttryckande konstterapi på master- och doktorandnivå.

Efter år 2016 förändras utbildningen och aktuella utbildningar finner du på Expressive Arts Stockholm.