Integritetspolicy

Information om behandling av personuppgifter för dig som är medlem i Svenska Riksförbundet för Uttryckande Konst, SRUK.
Detta dokument innehåller information om hur dina personuppgifter behandlas av SRUK inom ramen för ditt medlemskap samt dina rättigheter.
Personuppgiftsansvarig:
Kontaktpersoner SRUK
Org-nr. 802467-4817
Kontaktpersoner:
Ordförande: Pers Karin Skogar Tel: 070-687 08 55
E-post: perskarin@skogar.nu
IT-ansvarig samt kassör: Börje Forsgård, Tel 0768-333 833

Ladda ner och läs hela Integritetspolicyn på PDF.