Introduksjonskurs Kropp og Stressmestring

Introduksjonskurs Kropp og Stressmestring

25 december, 2023 Av Av Börje

2 – 4 februari 2024

Dette kurset legger vekt på stresshåndtering og stabilisering, der kunst og uttrykksterapeutiske metoder står i sentrum.

Gjennom kunst og uttrykksterapeutiske metoder

Det er et indre kompass i kroppen din for hvordan du best kan leve livet ditt. Vi lever i kroppen og kroppen bærer vår historie. Når vi har vært utsatt for vanskelige opplevelser som sykdom eller omfattende kriser, påvirkes kroppen.

Når våre erfaringer ikke kan uttrykkes eller få plass i livet omvandles de til stress. Stress kan bli kronisk og skape lidelser. I denne workshopen kommer vi til å undersøke kropp og stress og oppdage hvordan kunstneriske språk og uttrykk kan vise oss veier til ressurser og transformasjon.

For de av dere som har opplevd stress eller livskrise, kan kunstnerisk språk være en skånsom vei til helbredelse. Kunstnerisk uttrykk kan også være en måte å invitere mer glede, kraft og vitalitet inn i livet.

I kunst og uttrykk bruker vi ulike kunstneriske uttrykk: musikk, bilde, dans og bevegelse, drama, film og fotografi, poesi og historier. Metodikken har støtte i forskning og praktisk kunnskap.

Gjennom kreative uttrykk oppstår det en plattform “her og nå”, for dialog og formidling, der sansene står sentralt. Du vil også lære enkle mestringsteknikker og psykoedukasjon for å bygge og styrke egne ressurser. Kurset er spesielt relevant for deg som arbeider i helsevesenet, med utdanning, kommunikasjon, kunstinstitusjoner eller miljøterapi, og alle som er interessert i å utvide sin verktøykasse for å få mer kreative og estetiske tilnærminger på jobb.

Vil du prøve?
Velkommen til workshop og introduksjon. Den retter seg mot deg som ønsker å møte deg selv i kunst sammen med andre i en gruppe. Vi møtes i tre dager. Vi jobber med ulike kunstneriske språk og uttrykk og det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Mer information på nikut.info