Frigörande, affektiva och estetiska perspektiv på pedagogik i praktik och forskning

Frigörande, affektiva och estetiska perspektiv på pedagogik i praktik och forskning

2 juli, 2023 Av Av Börje

Endagskonferens med forskargruppen INTRA i samverkan med Høgskolen i Østfold

Datum: 30 september 2023

Plats: Vandalorum i Värnamo

Kostnad: 900 kr, vilket inkluderar samtliga seminarium, fika, lunch och inträde till Vandalorums konstutställningar.

I samband med konferensen lanseras ”Projekt Paulo Freire” där Jan-Erik Pernemans mångåriga arbete i Freires fotspår presenteras i form av filmer, ett Freire-bibliotek samt en lista över ett internationellt kontaktnät i spåren av Freires gärning.

Tre stycken seminarier genomförs under dagen:

– Frigörande pedagogik i vår tid
– Expressive Arts, den frigörande pedagogiken och nymaterialistisk teori
– Praktiknära forskning och postkvalitativa metoder

Mer information på https://forskargruppenintra.se/konferens/