WORKSHOP: Behöver du en vägvisare?

WORKSHOP: Behöver du en vägvisare?

13 januari, 2024 Av Av Börje

23 – 25 Februari 2024 – Expressive Arts – Hälsans Hus Stockholm

Vi lever i en tid präglad av växande vardagsstress och hög prestation, där kravet att vara unik och synlig har blivit alltmer betonat. Samtidigt möts vi av turbulens och komplexitet på många nivåer. Allt detta påverkar oss psykiskt och vi kan uppleva att vi tappar balansen och kontakten med vår inre.

Men inom oss finns en intuition – en livskraft som hämtar näring ur en universell källa som finns för oss alla. Källan kan ses som din inre hjälpare. Det kan vara en vägvisare på livets stig som är en motkraft till oro, stress och föreställningen att behöva prestera på topp och visa att man duger. Din hjälpare står helt på din sida. Den pekar på det som är sant och levande så att du kan lyfta och låta vingarna bära dig. Hjälparen får näring när du ger plats för att skapa fritt och lekfullt, och den besitter en annan sorts kroppslig intelligens än den vi vanligtvis förknippar med kompetens och framgång. Hjälparen får näring i det fria lekfulla skapandet!

🦋 Möt din inre hjälpare Du är varmt inbjuden till en workshop som handlar om att möta, utforska och släppa fram din inre hjälpare. Vi träffas under tre dagar där du får möta dig själv i konsten tillsammans med andra i en mindre grupp. Du bjuds in i ett öppet kreativt rum utan prestation med plats för lek, skratt och allvar. Vi arbetar med olika konstnärliga uttryck och det behövs inga särskilda förkunskaper, men du som har tidigare erfarenhet av Expressive Arts är också välkommen för påfyllnad och fördjupning.

🎨 Vad är Expressive Arts?

I Expressive Arts använder vi olika konstnärliga uttryck: musik, bild, dans och rörelse, drama, film och foto, poesi och berättelser. Metodiken har stöd i forskning och i omfattande praktisk kunskap. För dig som upplevt stress eller livskris kan olika konstnärliga uttryck vara en varsam väg till läkande och få livet tillbaka. Kreativitet i en trygg miljö är ett direkt sätt att bjuda in mer glädje, förundran och vitalitet i livet. Genom våra sinnen, förnimmelser, känslor och språk relaterar vi till omvärlden. Vi som arbetar med expressive arts menar att varje människa har en naturlig förmåga att aktivt forma sitt liv, och denna kraft grundas i kroppen. I det kreativa skapandet använder vi dessa inneboende förmågor för att formge och synliggöra oss själva i världen. Kreativiteten kan bli en kompass som vägleder oss att pröva nya saker och möjliggör positiva förändringar i våra liv. Det som behövs är en gnutta mod och en portion nyfikenhet.