Att medskapa goda självbilder

Att medskapa goda självbilder

25 december, 2023 Av Av Börje

Informationsbrev och förfrågan om medverkan i studie/examensarbete.

Att medskapa goda självbilder– Uttryckande konstterapeuters arbetssätt med att stärka klienters självbild och kroppsuppfattning

Jag heter Charlotte Forsberg och studerar termin fem av sex på Psykoterapeutprogrammet vid Högskolan Sapu (Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling AB).

Inför mitt examensarbete har jag valt att undersöka hur psykoterapeuter som arbetar med uttryckande konstterapi (EXA), i sitt kliniska arbete upplever och använder sina kunskaper för att bidra till att stärka självbild och kroppsuppfattning hos sina klienter. Min förhoppning är att studiens syfte kan bidra till ökad kunskap om hur Uttryckande konstterapeuter ser på sitt medskapande i arbetsprocessen med målet att stärka klientens självbild/kroppsuppfattning. Syftet med studien är också att undersöka om vilka metoder inom fältet som Uttryckande konstterapeuter upplever är mest verksamma för att hjälpa klienter till att komma i kontakt med inneboende resurser och stärka resiliens. …………………

Ladda ner PDF med all information.