Artiklar

av Margareta Wärja – Leg psykoterapeut, Musikterapeut, Uttryckande konstterapeut, Rektor

“Musik och individuation – Jungianiskt inriktad musikterapi genom metaforisk improvisaion”

“Musikterapins funktion inom den barnpsykiatriska institutionen”

“KMR-På väg mot en teori om KMR som musikterapeutisk metod”

“Musikens makt på resan genom underjorden”

“Musik und mythos”

“Musikterapi”

In English

“Time to unplug or surfing with Hermes and the art between the worlds”

“Homage to Bach – Music is a vertical world of direct experience”

“Three heads are better than one – The EXA group assessment”

“The house of the seven muses – A research project”

“Music as Mother”