Workshop i uttryckande konst

Workshop i uttryckande konst

16 september, 2022 Av Av Börje

28 – 30 Oktober 2022

Sista helgen i oktober bjuder Expressive Arts Stockholm in till temat som handlar om att möta sin inre hjälpare och låta vingarna bära. En bra introduktion till utbildningen. Några ord om syftet och möjligheten med workshopen…
Vi lever i en tid präglad av ökad vardagsstress och hög prestation. Förväntningar på att vara särskild och synlig. Detta skapar stark psykologisk press. För dig som upplevt stress eller livskris kan konstnärliga språk vara en varsam väg till läkande och få livet tillbaka. Skapade genom olika konstuttryck är ett direkt sätt att bjuda in mer glädje, kraft och vitalitet i livet.
Vi kan alla skapa och forma våra liv. Inom oss finns en intuitiv kraft – en inre hjälpare som hämtar näring ur en universell källa som finns för oss alla. Denna hjälpare – och vägvisare på livets stig – är en motkraft till den prestationsångest och skam som bottnar i tron att man alltid ska visa att man duger och behöver presentera på topp.
Hjälparen har en helt annan agenda. Den vill peka på det som är sant och levande så att du kan lyfta och låta dina vingar bära dig. Denna workshop handlar om att möta och utforska din intuitiva hjälpare och släppa fram den kraft som är just din.

Anmäl dig på www.expressivearts.se/workshops