Introduksjonskurs EXIT

Introduksjonskurs EXIT

16 september, 2022 Av Av Börje

28 – 30 oktober 2022

Du er velkommen til å delta på forkurs der vi setter fokus på kreative metoder for å skape gruppeidentitet og rom til utforsking for den enkelte. Vi går gjennom grunnelementene i EXIT metoden, der stresshåndtering og stabilisering med kunst og uttrykksterapeutiske metoder blir vektlagt.

Kurset teller som obligatoriske forkurs til videreutdanningen Kunst- og uttrykksmetoder i terapi ved Universitetet i Sørøst-Norge og EXIT utdanningen ved NIKUT.

Gjennom kreative uttrykk, tegning, maling, bevegelse, oppstår det en plattform «her-og- nå», for dialog og formidling, der sansene står sentralt i forhold til indre følelser. Du vil også lære enkle mestringsteknikker (psykoedukasjon) for å bygge og styrke egne ressurser (resilience). Kurset er spesielt relevant for deg som arbeider i helsevesenet, med utdanning, kommunikasjon, kunstinstitusjoner eller miljøterapi, og alle som er interessert i å utvide sin verk- tøykasse for å inkludere mer kreative og estetiske tilnærminger på jobb.

DETALJER:
Lærere: Gunnar Reinsborg, Kunst- og uttrykksterapeut, Psykodramaregissør og Barneverns- pedagog.

Sted: Sagene Samfunnshus

Pris: NOK 3 400,- Faktura blir utsendt.

Påmelding er bindende. Ved frafall grunnet sykdom tilbakebetales 50% av kursavgiften ved innsendt legeerklæring.

Dato:

28. – 30. oktober 2022. 

Tid:

  • Fredag Kl. 09:00 – 16:00
  • Lørdag Kl. 09:00 – 16:00
  • Søndag Kl. 09:00 – 16:00

Påmeldingsfrist: løpende opptak til kurset er fullt. 

Info

Dette kurset er er obligatorisk for opptak til Kunst- og Uttrykksmetoder i Terapi og EXIT Gruppeleder utdanningen ved NIKUT

Mer information HÄR