Höstretreat i Färentuna Hälsoträdgård

Höstretreat i Färentuna Hälsoträdgård

16 september, 2022 Av Av Börje

Retreat 7 oktober 18:30 – 9 oktober 14:30 !

Under ett helt veckoslut får du möjlighet att släppa prestation, andas ut, vila och samtidigt fokusera på just din väg framåt.

I vardagen är det lätt att tappa fotfästet och sätta oss själva åt sidan till förmån för annat som för stunden tycks ”viktigare”. Här i Hälsoträdgården finns möjligheter för dig att ta omsorg om dig själv och din hälsa.

Utifrån min erfarenhet av det goda med kontinuitet finns också i samband med retreathelgen möjlighet att förmånligt boka 6 på varandra följande terapeutiska träffar under oktober och november.

Mer information på www.forhalsa.se/naturretreats/

Välkommen!