Introduksjonskurs EXIT

Introduksjonskurs EXIT

20 juni, 2022 Av Av Börje

Du er velkommen til å delta på forkurs der vi setter fokus på kreative metoder for å skape gruppeidentitet og rom til utforsking for den enkelte. Vi går gjennom grunnelementene i EXIT metoden, der stresshåndtering og stabilisering med kunst og uttrykksterapeutiske metoder blir vektlagt.

Kurset teller som obligatoriske forkurs til videreutdanningen Kunst- og uttrykksmetoder i terapi ved Universitetet i Sørøst-Norge og EXIT utdanningen ved NIKUT.

Gjennom kreative uttrykk, tegning, maling, bevegelse, oppstår det en plattform «her-og- nå», for dialog og formidling, der sansene står sentralt i forhold til indre følelser. Du vil også lære enkle mestringsteknikker (psykoedukasjon) for å bygge og styrke egne ressurser (resilience). Kurset er spesielt relevant for deg som arbeider i helsevesenet, med utdanning, kommunikasjon, kunstinstitusjoner eller miljøterapi, og alle som er interessert i å utvide sin verk- tøykasse for å inkludere mer kreative og estetiske tilnærminger på jobb.

DETALJER:
Lærere: Gunnar Reinsborg, Kunst- og uttrykksterapeut, Psykodramaregissør og Barneverns- pedagog.

Sted: Kurset holdes i Oslo området

Pris: NOK 3 400,- Faktura blir utsendt.

Påmelding er bindende. Ved frafall grunnet sykdom tilbakebetales 50% av kursavgiften ved innsendt legeerklæring.

Dato: 19.-21. august 2022.

Tid:
Fredag Kl. 11.00–18.00
Lørdag Kl. 10.00–18.00
Søndag Kl. 10.00–17.00
Påmeldingsfrist: løpende opptak til kurset er fullt.

Mer information på NIKUT.INFO