Att Skapa Är Att Leva!

Att Skapa Är Att Leva!

3 maj, 2022 Av Av Börje

Färggrann och läkande sommar

10-12 juni 2022 bjuder Expressive Arts Stockholm in till en workshop under tre dagar där vi arbetar kring temat Läka och växa genom konsten – Med kroppen och intuitionen som vägvisare. Vi använder expressive arts genom kroppens uttryck och lyssnar inåt.

Workshopen vänder sig både till dig som inte arbetat med oss tidigare liksom dig som känner oss sen förr och längtar efter inspiration och ett gott, tryggt och närande sammanhang. I denna svåra tid är det extra viktigt att ge tid för egenomsorg och påfyllnad. 🎨
Har du frågor skriv gärna en rad direkt till mig Margareta Wärja på: margareta.warja@expressivearts.se

Mer information om Workshopen hos Expressive Arts Stockholm

/Margareta