Ulla Andersson

Ulla Andersson

16 juni, 2021 Av Av Börje

Ulla Andersson, Psykolog och dipl. Uttryckande Konstterapeut

Avled den 6/6 2021 efter en tids sjukdom.

Ulla var på olika sätt drivande i framväxten av Uttryckande Konst-utbildningen i Sverige: som administratör och uppskattad lärare och handledare. Flera studenter i den norska utbildningen har också haft möjligheten att möta Ulla som lärare och handledare.

Ulla kommer att begravas måndagen den 28/6 2021. Du som så önskar kan följa Begravningen digitalt via länk. Uppgifter kring minnesgåvor och begravningen finns på FONUS hemsida – Minnessidor.

Du som vill dela minnen av Ulla kan göra detta här på SRUK:s hemsida En minnesstund planeras äga rum under hösten 2021 – när pandemin är på tillbakagång. Information om detta kommer att återfinnas här på hemsidan.

Många av oss har haft Ulla som handledare eller på annat sätt mött henne inom Uttryckande konst. Här skriver Per Apelmo om sina möten och minnen med Ulla.

Till Minne av Ulla Andersson