Forskargruppen INTRA har nya hemsida

Forskargruppen INTRA har nya hemsida

6 juni, 2021 Av Av Börje

Hej!

Här kommer en inbjudan att ta del av det som Forskargruppen INTRA gjort och dess planer för framtiden. Arbetet spänner över praktisk tillämpning till forskningsinsatser.

Hemsidan speglar gruppens arbete och de erfarenheter som vi bygger vårt arbete på. Vi arbetar med en pedagogisk ansats där ”pedagogik” för oss omfattar alla de sammanhang där människor möts och hur dessa möten ges gestalt.

Vi hoppas att hemsidan kommer att inspirera. Nu går arbetet vidare i en fördjupning, teoretiskt och filosofiskt. Vi är glada för vår vetenskapliga referensgrupp som presenteras på hemsidan och vi söker nu samarbetspartners för att utveckla den praktiska tillämpningen.

www.forskargruppenintra.se

INTRA är en forskarmiljö som utforskar betydelsen av estetisk aktivitet i pedagogiska sammanhang. I dessa situationer uppstår nya utgångspunkter för hur erfarenhet, kunskap och nya insikter blir till.

”INTRA” sätter fokus på människors tillblivelse i relation med varandra och människors tillblivelse i relation med materia. Vi har rört oss från ”interrelation” till det vidare ”intrarelation”. Materialitet ses som alltifrån människans kropp, språk och redskap till fysiska miljöer och natur.

Expressiva uttrycksformer medverkar till upptäckten av dessa intra-relationer och därmed till ett etiskt ansvarstagande för jordens klimat och miljö.

Forskargruppen INTRA 

består av Bosse Bergstedt, Per Apelmo, Hannes Lundkvist och Börje Forsgård
 www.forskargruppenintra.se
 Mail: intra@forskargruppenintra.se