Grupp i självutveckling – nystart i oktober

Grupp i självutveckling – nystart i oktober

29 september, 2020 Av Av Börje

Ge dig själv utrymme för kreativitet och förändring!

5 oktober öppnar vi för nya (och gamla) deltagare till ’Grupp i självutveckling genom kreativt skapande’ på Södermalm i Stockholm! Vi träffas varannan måndag för eget utforskande arbete med de konstnärliga uttrycksformerna som vägvisare och ledsagare. Inga förkunskaper behövs.

Vi vänder oss till dig som vill utforska och utveckla din kreativa förmåga, samt bearbeta och förändra en aktuell livssituation, och känner att orden inte alltid räcker till. Kanske vill du bryta ett livsmönster eller arbeta med existentiella livsteman. Vi arbetar genom kroppens sinnen med bild, musik, rörelse, drama, skrivande och muntligt berättande.

Konstnärliga uttryck ingår som en naturlig del i livets olika faser. Konsten berör och blir bärare av de existentiella frågorna: liv – mål – mening – död.

Mer information på RUMMET