21st Nordic Art Therapy Conference

11-14 Juni 2020, Sigtuna

 MEDKÄNSLA OCH INKLUDERING I BILDTERAPI

Hej!
Här är information om det Nordiska Bildterapiseminariet 11-14 juni i Sigtuna. Anmälan är öppen! God helg! Nadja Gruberg

Medkänsla med sig själv och andra; empati med olika sätt att tänka, känna och uttrycka sig; medkänsla med och inkludering av olika kulturer, religioner och värderingar, olika förmågor och oförmågor.

Vi lever i en ny tid, full av utmaningar och förändringar, med snabba kast i många olika riktningar, i en tid när vår värld är i desperat behov av empati, inkludering och delaktighet, både i vårt personliga, inre liv och i en vidare social kontext.

Under Nordiska Bildterapiseminariet hoppas vi kunna utforska på vilka sätt de olika skapande terapiformerna kan möta och tillgodose dessa livsviktiga behov.

Mer information HÄR

Följ oss eller gilla oss
error