Kroppen berättar

Workshop 25-26 januari 2020 Stockholm Några platser kvar!

Snurrar livet på?
Välkommen till ett rum att stanna upp i
– ett rum för utforskande och reflektion.

Vi tar vår utgångspunkt i frågorna;
Vad vill jag ha mer av i livet och vad behöver jag släppa taget om?

Vi bjuder in till en till en workshop med kroppen som vägvisare! Vad kan kroppen berätta? Genom rörelse, bildskapande, lek och reflektion synliggör vi mönster, stärker våra resurser och skapar möjlighet för förändring och läkning. Rörelsen som en källa till glädje och närvaro men också till att, i ett tryggt rum, få möta det som är svårt.

Mer information RUMMET för uttryckandekonst

Följ oss eller gilla oss
error