The Embodied Voice 2020

8 mars, 2020 Av Av Börje

The Embodied Voice in Expressive Arts
INSTÄLLD PGA CORONAOSÄKERHET
24 april 2020 17:00 – 26 april 2020 17:00
Biyunakademins hälsocenter, Johan Enbergs väg 20, 171 61 Solna, Sverige

Det är år 2020 och ett nytt decennium har just öppnat sina portar. Vi hoppas du som läser detta nyhetsbrev har fått en fin start på det nya året. Tiden rör sig… Och vi med den.
I övergångar mellan årstider, och särskilt kring nyår, prövar vi att skapa livsstilsförändringar. Dessa kan lätt bli till krav och omöjliga projekt. Vi tänker framåt på när förändringen ska äga rum… Hur det ska kännas då, och ska vara. Dvs vi engagerar oss i ett ”destinationstänkt”. Visst är det hjälpsamt att formulera intentioner och sätta upp mål. MEN – det viktigaste är att vara närvarande nu, i tiden och i ögonblicket.

För att kunna växa som människa och skapa genuina förändringar krävs närvaro och uppmärksamhet på det som är. I expressive arts tar vi hjälp av en urkälla – imagination – dvs. skapande kreativitet, konst, den inre föreställningsvärlden och samtal med andra. Processen att utforska ögonblicket får näring av möten med andra människor. Vi utvecklas i relation. Ju fler årsringar jag bär på mitt livsträd, desto mer meningsfullt och kraftfullt är just detta pågående nu. Markus Alexander, som jag samarbetat med under ca 25 år, och jag har skapat en workshop i april där vi ägnar utrymmet åt just detta – det viktigaste. I texten nedan, skriven på engelska, delar vi med oss av våra tankar. Först vill jag starta med att ställa en viktig fråga formulerad av Mary Oliver i hennes dikt The Summer Day.

“Tell me, what is it you plan to do
with your wild and precious life?”

Mer info: Expressive Arts Stockholm