Förbundet

Kontaktuppgifterna till föreningen är

SRUK

Plusgiro 289697-5

Co Forsgård

Sjövägen 44a, 141 42 Huddinge

OrgNr 802467-4817

Tel 0735-452147