Kalendarium

Målarhelg med Ingrid Roth söndagen den 5 november kl 10-17 i Stockholm

Ekonomikurs för småföretagare planeras till våren 2018

Thomas Prattki planeras komma våren 2018 till Sverige

Årsmöte 21-22 april med Målarhelg med Ingrid Roth

 

Styrelsemöten:
2 november 2017 kl 18.00, Magelungen
18 januari 2018 kl 18.00, Magelungen
15 februari 2018 kl 18.30 telefonmöte ang förslag till stadgeändring (Linda J och Pers Karin)
1 mars 2018 kl 18, Magelungen