Bli inspirerad – Vidareutbildning

SRUK-medlem Nadja Gruberg är Uttryckande konsts representant i de återkommande kusinträffarna.

SRUK-medlem Birgitta Ekelöf tipsar om denna utbildning/ seminarium i Danmark. Hon har själv varit där och rekommenderar detta.